Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Volná místa / Thabileův příběh
Thabile2.jpg

„Pocit hrdosti a loajálnosti nás všechny motivují překonávat sami sebe“

Bylo to špičkové vybavení Arjo a jeho pozitivní dopad na kvalitu péče i život, které v Thabileovi Sindaneovi probudily zájem pracovat ve společnosti Arjo. Jako servisní technik v Jižní Africe nyní zajišťuje optimální řešení pro tamní ošetřující personál i pacienty.

 

Od svého nástupu ve společnosti Arjo před několika lety měl Thabile Sindane celou řadu příležitostí se aktivně zapojit do různých oblastí její obchodní činnosti.

„Naučil jsem se mnoho nových věcí a něco nového se učím každý den. Společnost Arjo mi skutečně pomohla v mém osobním růstu, především pokud jde o různé dovednosti, které jsem si osvojil v rámci své práce. V osobní rovině je mi velkou oporou skvělá týmová kultura. Když jsem ve svém osobním životě procházel složitým obdobím, můj supervizor, manažer i ostatní kolegové se mě snažili maximálně podporovat.“

Jako servisní technik Thabile nezajišťuje jen to, aby vybavení zákazníka bylo plně provozuschopné a funkční, ale je i expertem na výrobky Arjo a seznamuje s nimi ošetřující personál přímo na pracovišti.

„Když jsem na návštěvě u zákazníka, představuji důležitý mezičlánek jeho vztahu se společností Arjo. Tím, že jsem přímo na místě u zákazníka v okamžiku, kdy mě potřebuje, a mohu mu poskytnout služby na vysoké úrovni, mi dává možnost skutečně měnit věci k lepšímu. Jsem hrdý na to, že jsem součástí Arjo i všeho, co nabízí, a že se mohu aktivně podílet na optimalizaci hodnoty pro zákazníky.“

Thabile také velmi oceňuje otevřenou a pozitivní atmosféru v týmu.

„Firemní kultura v Arjo podporuje spolupráci všech členů týmu bez ohledu na jejich postavení nebo úlohu v organizaci. Téměř každý den se setkávám s tím, jako moji kolegové vynakládají maximum a mnohdy i překračují rámec svých pracovních povinností, aby společným úsilím naplňovali potřeby našich zákazníků i celé organizace.“

Pro všechny zaměstnance Arjo je podpora pohyblivosti nejen o vytváření optimálních podmínek pro vyšší mobilitu v prostředí poskytování zdravotní péče, jež přispívají ke zlepšování klinických i finančních výsledků, ale i o posilování každého z nás, abychom mohli společně sdílet dobrou energii a postupovat vpřed.

Khaled3.jpg

„Skutečný zájem o lidi dovolující rozvíjet individuální potenciál“

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).