You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Miljö

Arjo arbetar för att minska sitt klimatavtryck och bidra till en hållbar utveckling. Vår miljöpåverkan utgörs främst av energi- och resursförbrukning samt avfall. Vi genomför kontinuerliga förbättringar, både inom produktionen och verksamhetsstyrningen.

Arjos miljömål 2019–2021

1. Minska energiförbrukningen
2. Minska CO2-utsläppen
3. Minimera mängden farligt avfall
4. Öka återvinningen av icke-farligt avfall

Läs mer

Höga krav på samarbetspartners

Arjo gör affärer över hela världen och har ett brett nätverk av leverantörer och andra samarbetspartners. Vi ställer samma höga krav på dem som på vår egen verksamhet när det gäller affärsetik och regelefterlevnad.

Eco-design i produktutvecklingen

Arjo arbetar dedikerat med att minska nya och befintliga produkters miljöavtryck, bland annat när det är möjligt att applicera Eco-design-principer i produktutvecklingen. Detta innebär:

• Vi ifrågasätter och utvärderar material och komponenter ständigt
• Vi arbetar enligt verksamhetsutvecklingsmetoden "lean" för att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar.
• Återvinning och återanvändning