You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Medarbetare och samhället

Vårt bidrag till vården

En stor del av Arjos dagliga arbete omfattar att hjälpa vården förbätrra sina kliniska utfall och genom våra produkter och lösningar möjliggöra en bättre arbetsmiljö för vårdgivare. En viktig del av vår hållbarhetsagenda inkluderarer samhällsengagemang, och våra medarbetare över hela världen stödjer ett flertal initiativ för att förbättra människors samhällen.

Samhällsengagemang

Samhällsengagemanget är centralt i Arjos hållbarhetsstrategi. Vi stödjer en rad organisationer och uppmuntrar medarbetare att aktivt delta i sociala projekt som förbättrar lokala samhällen.

Läs mer om vår samhällsengagemang här

Demensvård

Antalet patienter som lever med demens ökar, och därmed ökar behovet av stöd – både på personal- och inrättningsnivå. Till vårdpersonal och deras patienter som lever med demens erbjuder vi ickefarmaceutiska lösningar som möjliggör ett personcentrerat arbetssätt för att hantera grundläggande rutiner. Dessa lösningar är utvecklade för att minska de oroliga stunderna, dygnet runt.

Läs mer

Tidig mobilisering

Människans kropp är gjord för att vara i rörelse. Minskar rörligheten följer ofta en lång rad negativa sidoeffekter. Det kan handla om förlorad muskelstyrka, blodproppar, liggsår, infektioner och ökad risk för fallskador, liksom nedstämdhet och depression. Genom att snabbare öka rörligheten hos en vårdtagare undviks många komplikationer och därmed även såväl lidande som stora kostnader. Våra produkter och lösningar stöjder säker mobilisering av patienter - oavsett situationen.

Läs mer

Bariatriska rumslösningar

Våra rumslösningar för överviktiga vårdtagarer säkerställer att vårdinstanser är rustade för de ökande utmaningar kopplade till bariatriska vårdtagare och kan stödja leverera av en säker, kostnadseffektiv och värdig vård.

Läs mer

Vårdpersonalen

Dokumentation visar att sjukvårdspersonal löper stor risk för muskel- och skelettskador i samband med bland annat hög arbetsbelastning och frekventa manuella patientförflyttningar. Arjo produkter och lösningar är skapade för att utföra säkra förflyttningar för vårdtagarna och ett säkert och kvalitativt arbete för vårdpersonal.