You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Hållbarhet

joacimlindoffceo.jpg

Ord från VD

“Vi ser en framtid med resultatbaserade lösningar där rätt utrustning, arbetsmiljö och kunskaper gör att vårdpersonal kan ge vård av högsta kvalitet. Och där vi vet att varje lösning driver mer hälsosamma resultat – inom vården, för samhället och för en hållbar framtid.”

- Joacim Lindoff, VD och koncernchef på Arjo.

Arjo.grandsons_555.jpg

Hållbarhet på Arjo

Våra lösningar skapar möjligheter för rörelse över hela världen, och driver mer hälsosamma resultat för alla inblandade – och skapar därmed värde för de vårdtagare, vårdgivare och vårdinrättningar vi stöttar varje dag.

Hållbarhet är djupt rotad i vår verksamhet, och vi har ett kraftfullt ramverk med planer och mål som säkerställer att vi ständigt förbättrar nyckelaspekter. Arjo Sustainability Framework 2030 är en ambitiös agenda baserad på erkända globala initiativ.

Utöver Arjos bidrag till en hållbar framtid inom hälsovård och vår samhällspotential som företag, inkluderar agendan mål inom ytterligare tre områden:

• Ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan
• Ett ansvarsfullt företag
• En attraktiv arbetsplats

Arjo Sustainability Framework 2030