You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Planera och designa vårdinrättningar

Be om tillgång till vår kostnadsfria arkitektportal

Be om tillgång

Arjo Guide för Arkitekter och Planerare

Vi har pratat med arkitekter över hela världen för att ta reda på mer om deras process och hur vi kan stötta dem. Resultatet är onlineguiden Arjo Guide för Arkitekter och Planerare.

Logga in här

Din partner för design av vårdinrättningar

With people in mind
Vi har under många år haft nära samarbeten med arkitekter, vårdhemschefer, experter inom säker patienthantering, patienter och anhöriga. Våra erfarenheter har lärt oss att för att kunna skapa effektiva vårdinrättningar och uppnå en bra arbetsmiljö, behövs rätt kombination av utrymme, utrustning och kompetens. Det är därför viktigt att tidigt i planeringen skapa förutsättningar för tillräckligt med utrymme på en ny vårdinrättning.

Ta reda på mer

Optimera vårdinrättningar

Att planera en vårdinrättning handlar om att planera för framtiden, och kommer att påverka både effektiviteten och kvaliteten på vården samt vårdpersonalens arbetsmiljö.

Vi baserar vårt arbete på vår filosofi Positiva Åttan som utgår från kombinationen av utrymme, utrustning och kompetens.

Vi har även utvecklat Mobilitetsgalleriet™, ett validerat klassificeringssystem för riskbedömning baserat på fem olika nivåer av funktionsmässig rörlighet.

Ta reda på mer

Vikten av rätt utrymme

Vår erfarenhet har lärt oss att för att kunna skapa effektiva vårdinrättningar och uppnå en bra arbetsmiljö, behövs utrustning och kompetens.
Det är därför viktigt att tidigt i planeringen skapa förutsättningar för tillräckligt med utrymme på en ny vårdinrättning.

Ta reda på mer