You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Planera och designa vårdinrättningar

Arjo Guide för Arkitekter och Planerare

Vi har pratat med arkitekter över hela världen för att ta reda på mer om deras process och hur vi kan stötta dem. Resultatet är onlineguiden Arjo Guide för Arkitekter och Planerare.

Logga in här

Registrera dig här för att få tillgång

Registrera dig här

Din partner inom design av vårdinrättningar

With people in mind Vi har under många år haft nära samarbeten med arkitekter, chefer för vårdhem, experter inom säker patientbehandling, patienter och anhöriga. Våra erfarenheter har lärt oss att för att kunna skapa effektiva vårdinrättningar och uppnå en bra arbetsmiljö behövs den rätta kombinationen av miljö, utrustning och kompetens. Det är därför viktigt att skapa tillräckligt med utrymme i ett tidigt skede av planeringen av en ny vårdinrättning.

Ta reda på mer

Optimera vårdinrättningar

Att planera en vårdinrättning handlar om att planera för framtiden, och det kommer att påverka både effektiviteten och kvaliteten på vården samt vårdpersonalens arbetsmiljö. Vi baserar vårt arbete på vår filosofi Positiva Åttan som börjar med kombinationen miljö, utrustning och kompetens. Vi har även utvecklat Mobilitetsgalleriet™, ett validerat klassificeringssystem för riskbedömning baserat på fem olika personligheter och deras respektive nivå för funktionsmässig rörlighet.

Ta reda på mer

Vikten av rätt utrymme

Våra erfarenheter har lärt oss att för att kunna skapa effektiva vårdinrättningar och uppnå en bra arbetsmiljö behövs utrustning och kompetens. Det är därför viktigt att skapa tillräckligt med utrymme i ett tidigt skede av planeringen av en ny vårdinrättning.

Ta reda på mer