Mobilitetsgalleri för särskild vård

Mobilitetsgalleriet för särskild vård representerar även yngre personer som bor i särskilda stödboenden. Det kan handla om barn och tonåringar som vistas på anläggningar för särskilda behov eller bor i anpassade bostäder tillsammans med familjen.

circle7_555px.jpg

Möt patienterna

Patienterna i mobilitetsgalleriet för särskild vård representerar personer som kan ha nedsatt fysisk, psykosocial och/eller kognitiv förmåga, och som behöver både fysiskt och socialt stöd. Deras framtidsutsikter baseras på egna förmågor och de möjligheter de erbjuds, och därför behöver vårdpersonalen fokusera på personcentrerad vård som främjar och bevarar rörelseförmågan.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.

Gå till nerladdningssektionen