You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobilitetsgalleriet för bariatrisk vård

Det bariatriska Mobilitetsgalleriet är avsett för att identifiera och bedöma patienter så att anläggningar kan utforma goda miljöer med lämpliga hjälpmedel, bemannade med utbildade vårdteam som har den kompetens som krävs för att erbjuda patienterna säker vård av hög kvalitet samtidigt som skaderisken minimeras.

circle5_555px.jpg

Möt patienterna

Antalet bariatriska patienter ökar inom både långtids- och akutvården, och många anläggningar saknar de hjälpmedel som krävs för nya och varierande behov. När det gäller bariatriska patienter är det inte bara deras mobilitetsnivå som är avgörande vid val av rätt hjälpmedel, utan även kroppsform och viktfördelning är av stor betydelse eftersom dessa två faktorer kan påverka vilken assistans som behövs.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.

Gå till nerladdningssektionen

Kroppsform och viktfördelning

Kroppsform och viktfördelning