You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjos mobilitetsgalleri

Mobilitetsgalleriet är ett utvärderings- och kommunikationsverktyg med olika nivåer för funktionsmässig rörlighet, från helt rörliga och självständiga patienter till dem som är helt sängliggande, benämnda i bokstavsordning från Albert till Emma.


Med Mobilitetsgalleriet får du hjälp att utveckla en högre vårdstandard som baseras på insikten om – och kontroll av – kraven på och förutsättningarna för denna typ av vård liksom för vårdpersonalens välbefinnande. Vårdval bör baseras på noggranna bedömningar av patienten – och vi måste inse att det inte finns några ”typiska” patienter. För att vi ska kunna planera vården för våra patienter måste dessa bedömningar och val göras medvetet och välbalanserat. Med andra ord måste vården skräddarsys efter individen, och det måste även finns någon typ av standardiseringssystem. Ett klassificeringssystem kan vara en del i detta.

De fem mobilitetsnivåerna är grunden för Mobilitetsgalleriet. Att stimulera mobilitet och i sista hand respektera passivitet är avgörande ur vårdkvalitetsperspektiv (Lahmann et al, 2014).

 

Bakgrundsinformation

Vårdpersonal är medvetna om att en omfattande utvärdering av patienternas funktionella mobilitet är mycket viktig, för att maximera patienternas fysiska och kognitiva kapacitet och välmående. Detta stöds av empiriska studier. (Hawes et al, 1997, Wald et al, 2018).

Efter att bedömningssystemet Resident Assessment Instrument (RAI) introducerades på inrättningar för långtidsvård i USA förbättrades resultatet för patienter inom fyra avgörande områden: ADL-funktion, kognitiv funktion, urinkontinens och socialt engagemang (Phillips et al, 1997). RAI-systemet är ett värdefullt verktyg för att övervaka vårdkvaliteten och för att skapa underlag till program och initiativ för kvalitetsförbättring (Hutchinson et al, 2010).

Potentialen för patienters förbättrade funktionsmässiga mobilitet bedömdes också öka. Utvecklingen av Arjos Mobilitetsgalleri baseras delvis på RAI-systemet (RAI MDS Long-Term Care Facility Resident Assessment Instrument 3.0 User’s Manual, version 1.16, oktober 2018), som validerades och togs med i ISO/TR 12296:2012.

 

Mobilitetsgalleriet för långtidsvård

Ta reda på mer

Mobilitetsgalleriet för sjukvård

Ta reda på mer

Mobilitetsgalleriet för bariatrisk vård

Ta reda på mer