Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Produkter / Prevention av tryckskador / Riskbedömning av tryckskador / Provizio SEM Scanner

Provizio SEM Scanner

Ger objektiva och anatomiskt specifika bedömningar av risken för tryckskador. Detta säkerställer möjligheten till införande av en målinriktad och skräddarsydd strategi för prevention av tryckskador fem dagar tidigare*¹  än vid enbart visuell bedömning, vilket bidrar till att minimera förekomsten av tryckskador och minska de totala kostnaderna och väntetiderna.

Provizio® SEM Scanner hjälper vårdgivaren att identifiera ökad risk för tryckskador på specifika anatomiska områden på patientens kropp vid inskrivning och fem dagar*¹ tidigare än vid visuell hudbedömning, oavsett hudton². Lösningen utgör ett komplement till befintliga vårdrutiner för prevention av tryckskador, som till exempel visuell bedömning av hud och vävnad.

Provizio SEM Scanner har en separat, icke-steril engångssensor för enpatientsbruk.

- Objektiv bedömning av risken för tryckskador i samband med inskrivning och fem dagar*¹ tidigare, oavsett hudton.²

- Möjliggör vidtagande av anatomiskt specifika och riktade åtgärder i rätt tid.

- Digital förbättring av vårdväg för och resultatet av tryckskadebehandling.


För mer information om SEM teknologin besök vår hemsida specifikt om SEM Scanner: www.sem-scanner.com


För att öppna eller ladda ner SEM Scanner användarguide besök: www.sem-scanner.com/product/user-guides

* Medelvärde

Ref¹ Okonkwo H, Bryant R, Milne J et al. A blinded clinical study using subepidermal moisture biocapacitance measurement device for early detection of pressure injuries. Wound Repair & Reg 2020;1-11. https://doi.org/10.1111/wrr.12790

Ref ² Bates-Jensen BM, McCreath HE, Pongquan V. Sub-epidermal moisture is associated with early pressure ulcer damage in nursing home residents with dark skin tones: pilot findings. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2009;36(3):277-284

Upphovsrätt, varumärken och logotyper tillhör Bruin Biometrics LLC, vilket innefattar följande: Upphovsrättsskyddat material kopplat till Provizio® SEM Scanner och SEM Scanner® Bruin Biometrics LLC får inte användas eller reproduceras utan skriftligt medgivande från Bruin Biometrics LLC.

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

Objektiv bedömning av tryckskador: Den intelligenta tekniken, som är utformad i samarbete med vårdpersonal och forskare, stödjer målinriktad minskning av förekomsten av tryckskador i alla utmanande vårdmiljöer, oavsett hudton².

Risken för tryckskador bedöms fem dagar*¹ innan tryckskador blir synliga: Provizio SEM Scanner identifierar en ökad risk för tryckskador på specifika anatomiska områden på patientens kropp vid inskrivning och fem dagar*¹ tidigare än vid visuell hud- och vävnadsbedömning, vilket möjliggör anatomiskt specifika, målinriktade åtgärder.

Fokus på infektionskontroll: Provizio SEM Scanner har engångssensorer som bidrar till att hantera arbetsrutiner i samband med desinficering och infektionskontroll.

Realtidsdata – enkel uppladdning: Enheten skannar och samlar in patientdata i realtid för varje enskild plats och varje enskild patient. När scannern placeras i Provizio Charging Hub överförs datan automatskt till den intiutiva Gateway Dashboard där de kan användas för vidare hanteringssyften.

Snabb och enkel att använda: Provizio SEM Scanner är utformad för att snabbt och enkelt skanna anatomiskt specifika områden på kroppen för att identifiera ökad risk för tryckskador.

Det intuitiva användargränssnittet gör det mycket enkelt att använda, skanna, läsa, tolka och vidta åtgärder baserat på realtidsresultat.

www.sem-scanner.com/

* Medelvärde

Ref¹ Okonkwo H, Bryant R, Milne J et al. A blinded clinical study using subepidermal moisture biocapacitance measurement device for early detection of pressure injuries. Wound Repair & Reg 2020;1-11. https://doi.org/10.1111/wrr.12790

Ref ² Bates-Jensen BM, McCreath HE, Pongquan V. Sub-epidermal moisture is associated with early pressure ulcer damage in nursing home residents with dark skin tones: pilot findings. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2009;36(3):277-284

Upphovsrätt, varumärken och logotyper tillhör Bruin Biometrics LLC, vilket innefattar följande: Upphovsrättsskyddat material kopplat till Provizio® SEM Scanner och SEM Scanner® Bruin Biometrics LLC får inte användas eller reproduceras utan skriftligt medgivande från Bruin Biometrics LLC.

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

PROVIZIO SEM SCANNER
Battery Life 3 Hours (Approx)
Water Ingress Protection IPX1
Power Source Internally battery powered
SEM Value Range Values typically in the range of 1.0 to 4.5 SEM Value units
Delta Value Repeatability* +/– 0.2 Delta Value units
Charging Hub AC Voltage 100 – 240V
Charging Hub Maximum Current 0.5A
Storage Store at temperatures ranging from: –4°F (–20°C) to 113°F (45°C) at 5% to 90% relative humidity (non-condensing)
Operating Conditions Operate at temperatures ranging from 59°F (15°C) to 95°F (35°C) at 5% to 90% relative humidity (non-condensing)
Dimension of Provizio SEM Scanner V2 Weight: 159 g, Height: 177.8 mm, Width: 50.8 mm, Depth: 25.4 mm

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

Utforska den här produkten

Filter
Filter
PIP International Guidelines

Typ: Clinical summary and/or focus document

Språk
LADDA NED
Provizio SEM Scanner Science of SEM

Typ: Sales support material

Språk
LADDA NED
Provizio SEM Scanner Specification Sheet

Typ: Specifications sheet / Flyer

Språk
LADDA NED

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

PIP International Guidelines

Typ: Clinical summary and/or focus document

Språk
LADDA NED
Provizio SEM Scanner Science of SEM

Typ: Sales support material

Språk
LADDA NED
Provizio SEM Scanner Specification Sheet

Typ: Specifications sheet / Flyer

Språk
LADDA NED

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

Arjo technician helps customer

We are here for you!

Can’t find what you are looking for? Let us help.