Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Vårt ansvar / Etiska affärsmetoder
GettyImages-103286326855.jpg

Etiska affärsmetoder

About-Us-Computer-hands.jpg

Uppförandekod

Vår Uppförandekod utgör, tillsammans med våra kulturella kärnvärden, grunden till hur vi bedriver verksamhet och hur vi uppför oss. Ett antal globala policies finns som stöd, och kompletteras med lokala policies där så är nödvändigt.

Vår Uppförandekod bygger på följande internationella principer:
• FN:s Global Compact
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter
• ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

Uppförandekod för leverantörer

För att säkerställa att våra standarder för etiska affärsmetoder upprätthålls i alla delar av verksamheten sprider vi även det här engagemanget till våra leverantörer och affärspartner. Alla Arjos leverantörer måste förbinda sig att uppfylla kraven i vår Uppförandekod för leverantörer, som har utvecklats parallellt med vår Uppförandekod.
Anti-korruption

Etik och moral ligger till grund för all vår verksamhet, och ska speglas i alla relationer, såväl internt som externt. Vår globala anti-korruptionsolicy är baserad på gemensamma värderingar, och syftar till att säkerställa ett etiskt agerande i alla affärer.


Se vår Anti-korruptionspolicy (download link)

Mänskliga rättigheter

Vi anser att alla människor i hela världen förtjänar att behandlas värdigt och jämställt. Som undertecknare av FN:s Global Compact stödjer vi principerna om de mänskliga rättigheterna som anges i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
I och med att vi stödjer och respekterar internationella mänskliga rättigheter vidtar vi också åtgärder för att säkerställa att vi inte deltar i några kränkningar av dessa rättigheter.

Läs mer om FN:s Global Compact (link to the external website)