Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning / Styrelse / Joacim Lindoff
Joacim 750 750

Joacim Lindoff

Född 1973.

Styrelseledamot samt VD och koncernchef sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen, Lunds universitet. Tidigare erfarenhet som tillförordnad VD och koncernchef i Getingekoncernen mellan augusti 2016-mars 2017, Executive Vice President för Getinges tidigare affärsområde Infection Control och Executive Vice President för affärsområdet Surgical Workflows samt uppdrag i ledande positioner inom NIBE:s affärsområde Heating. Har även varit styrelseordförande i branschorganisationen Swedish Medtech.

Andra pågående uppdrag/befattningar: -

Innehav (eget och närståendes): 325 002 B-aktier.

Inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte till bolaget och bolagsledningen.