Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning / Styrelse / Joacim Lindoff
Joacim Lindoff 750.jpg

Joacim Lindoff

Född 1973.

VD och koncernchef sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen, Lunds universitet. Tidigare erfarenhet tillförordnad VD och koncernchef i Getinge-koncernen mellan augusti 2016-mars 2017 , Executive Vice President för Getinges tidigare affärsområde Infection Control och Executive Vice President för affärsområdet Surgical Workflows.

Andra pågående uppdrag/befattningar: -

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Tillförordnad VD och koncernchef i Getinge-koncernen mellan augusti 2016-mars 2017.

Innehav (eget och närståendes): 112 006 B-aktier.

Inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte till bolaget och bolagsledningen.