You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

pojke i skogen_2135x600.jpg

Vårt ansvar

Vårt ansvar

Som ett bolag som sätter människor i centrum strävar vi efter att ha en positiv påverkan på de samhällen där vi återfinns i alla aspekter av verksamheten.

Vi drivs av företagets sociala uppdrag, som har utvecklats utifrån höga standarder vad gäller hälsa, säkerhet, antidiskriminering och etik.

Utifrån vårt arbete med att minimera miljöpåverkan investerar vi i att personalen får växa och utvecklas, och vi upprätthåller globala standarder för ett etiskt uppförande. Vår Uppförandekod och vår etikpolicy grundar sig på FN:s Global Compact och andra erkända internationella principer för etiskt företagande. Vi utvärderar årligen hur vi lyckas upprätthålla dessa policies utifrån de internationella riktlinjerna för ESG-rapportering (Environmental, Social and Corporate Governance).

Läs mer om vårt arbete med: