Karriär

Visa lediga jobb

Människor är gjorda för att röra sig. Föreställ dig en tillvaro där du inte kan röra dig. En tillvaro där du berövats din självständighet, värdighet och hälsa. Det är inte alltid möjligt att återvinna människors fulla rörelseförmåga. Men vi kan göra skillnad för deras livskvalitet och för personalen som vårdar dem. Genom att skapa goda förutsättningar för rörelse förbättrar vi vårdresultaten för människor som möter utmaningar inom mobilitet. Vi kan se den positiva skillnad vårt arbete gör varje dag – både för patienter och för vårdpersonal. Du kan bidra till att göra skillnad.

Som en av världens ledande samarbetspartner för god mobilitet, erbjuder vi spännande arbetstillfällen inom hela värdekedjan, allt från produktutveckling och kliniska tjänster till produktion och marknadsföring. Om detta låter som något för dig, se efter om det finns en ledig tjänst i ett Arjo-team nära dig.

Visa lediga jobb

Jobba på Arjo

Fler än 6 000 personer jobbar på Arjo och hjälper vårdpersonal, vårdgivare, och anläggningschefer i 60 länder över hela världen. Våra kunder vill kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg i en säker och stimulerande arbetsmiljö. Vi är därför fast beslutna att uppfylla deras högt ställda förväntningar vad gäller kvalitet och effektivitet, och samtidigt möta våra egna förväntningar kring att uppnå bättre hälsoresultat.

Där vi gör skillnad

Vill du snabbt gå från bra idéer till planering och genomförande är Arjo det rätta valet. Vi har skapat en arbetsmiljö där vi förväntas ta ansvar, skapa värde för och effektivisera hälso- och sjukvården, uppmuntra utveckling och ledarskap och samarbeta som ett team där alla stöttar varandra.

Där ditt bidrag värdesätts

Hos Arjo kan varje initiativ ge en positiv effekt. Vi stöttar varandra för att prestera bättre. Vi alla förstår att vi vinner eller förlorar som ett team. När vi arbetar som ett team kan vi också se vilken positiv skillnad vi gör. Inte bara för våra kollegor och andra team, utan också för alla människor som möter utmaningar inom mobilitet och för personalen som tar hand om dem.

Där du kan känna dig stolt över ditt arbete

Det finns ett tydligt samband mellan rörlighet och välbefinnande – både fysiskt och mentalt. Att skapa goda förutsättningar för mobilitet gör stor skillnad. Vi upplever detta varje dag på jobbet. Patienter som har svårigheter att röra sig får hjälp med läkningen, och dessutom ökad värdighet och självständighet samtidigt som vårdpersonalen får en trygg och säker arbetsmiljö. Vi tar vara på varje möjlighet att fokusera på vårdresultaten, vilket i sin tur förbättrar människors liv och de samhällen där vi verkar och lever.

Läs mer om kraften i att röra sig

Hållbarhet på Arjo


Hållbarhet är en allt mer självklar del av vår dagliga verksamhet. Om du tycker att hållbarhet är viktigt kan du göra stor skillnad hos Arjo. Arjos hållbarhetsramverk 2030 ger oss en tydlig plan för hur vi ska genomföra fortsatta förbättringar inom tre fokusområden