You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Ett ansvarsfullt företag

Ett ansvarsfullt företag

God affärsetik och tydliga principer för regelefterlevnad är kärnan i Arjos långsiktiga affärsrelationer. Vi strävar efter hög affärsetik på alla nivåer samt att säkerställa regelefterlevnad som en del av vårt dagliga arbete. Vår ambition är att påverka andra aktörer att medverka till utveckling av en rättvis global marknad. Arjo gör affärer över hela världen och har ett stort nätverk av leverantörer och affärspartners. Vi ställer samma höga krav på dem som på vår egen verksamhet, och har nolltolerans mot alla typer av korruption, bedrägerier och mutor. Arjos uppförandekod gäller för alla anställda och vi genomför regelbunden utbildning på alla nivåer i organisationen.

8_16un.jpg

Vår uppförandekod

Mål, aktiviteter och utfall

Styrningsprocess

Arjos styrelse godkänner uppförandekoden och följer löpande upp efterlevnad. Arjos koncernledning ansvarar för implementering och efterlevnad av uppförandekoden, inklusive att fastställa och granska mål för förbättring. VD är ordförande i Arjos kommitté för affärsetik, som har till uppdrag att säkerställa att bolaget genomför affärer på högsta etiska nivå, och följer gällande lagar, regelverk och standarder i de länder där vi är verksamma. Granskning av leverantörer hanteras i en global funktion, och alla leverantörer och affärspartners ska underteckna och följa en anpassad uppförandekod för att få samarbeta med Arjo.

Vår uppförandekod för affärspartners

Visselblåsarfunktion

Arjos antikorruptions-policy har nolltolerans mot alla typer av bedrägerier och mutor, och alla anställda kan genom en anonym visselblåsarfunktion rapportera händelser som kan misstänkas vara överträdelser av lagar och regler. Även kunder, underleverantörer och andra intressenter kan göra en anonym anmälan via vår visselblåsartjänst, som hanteras av vår
xterna partner WhistleB Whistleblowing Centre.

Vår visselblåsartjänst

Kvalitet och säkerhet

För att möta de allt hårdare regelkraven inom medicinteknikbranschen arbetar vi ständigt med att utvärdera och förbättra produkter och processer. Vi följer lokala och regionala regler på de marknader där vi är verksamma, och de tre viktigaste är:

• EU Medical Device Regulation (MDR)
• US Food and Drug Administration (FDA)
• Health Canada Medical Device Regulation

Våra kvalitetsledningssystem är certifierade enligt standarderna ISO 9001:2015 och ISO 13485:2016.

Läs mer