You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Om oss

Det finns en tydlig koppling mellan mobilitet och människans fysiska och mentala välmående. Att skapa goda förutsättningar för mobilitet är därför en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet.

Som ledande specialister inom området jobbar vi ständigt för att främja mobilitet i vårdmiljöer. Arjo är en Mobility Outcome Partner som erbjuder lösningar där vi tillsammans med vår kund gör en bedömning av vårdinrättningens unika behov. Vi utvecklar ett skräddarsytt program som utöver rätt utrusning även inkluderar personalens kompetens och arbetsmetoder. I ett nära samarbete med gemensamma målsättningar tar vi ansvar för att skapa en förändring av vårdpraxis, för att nå bättre kliniska resultat och ökad kostnadseffektivitet i vården.

Årsredovisning 2020

Läs vår årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 här.