Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

service 1235 2nd.jpg
postit 2135.jpg
arjo-city-skyline-malmo-banner Dark.jpg
talking2135.jpg

Om Arjo

Människans kropp är gjord för att vara i rörelse. Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan mobilitet och människors fysiska och psykiska välbefinnande. På Arjo anser vi att hög vårdkvalité och positiva kliniska resultat börjar med att upprätthålla eller förbättra rörligheten hos vårdtagaren.

När man ökar vårdtagarens mobilitet under vårdprocessen kan onödigt lidande undvikas. Det kan handla om förlorad muskelstyrka, blodproppar, liggsår och ökad risk för fallskador, liksom nedstämdhet och depression. Genom att stödja vårdtagaren att bibehålla sin rörlighet med hjälp av moderna hjälpmedel kan dessa komplikationer undvikas, med en starkare självkänsla som följd.

Arjo har under många år haft ett nära samarbete med sjukhus- och vårdhemspersonal vilket har gett oss en unik förståelse för de utmaningar som finns inom vården. Vi strävar efter att stödja vården att tillämpa sina bästa yrkesfärdigheter, att arbetsmiljön tillåter effektiva vårdprocesser samt tillhandahålla hjälpmedel som förbättar patientens rörlighet och minskar risken för arbetsskador hos personalen. Arjos synsätt handlar i grunden om att bidra till en bättre vårdkvalité och en ökad effektivitet vilket även leder till sänkta kostnader för vården.

Arjos årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019

Läs den här

Hållbarhet

Genom vårt arbete vill vi skapa en effektivare och mer hållbar sjukvård som bidrar till en positiv utveckling i samhället.

Hållbarhetsarbetet bedrivs framför allt inom fyra fokusområden: miljöpåverkan, kvalitet och regelverk, medarbetare och samhället samt affärsetik.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete