You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Lösningar för prevention av tryckskador

Allt medan befolkningens och patienternas ålder fortsätter att stiga, ökar utmaningarna för vårdpersonalen att tillhandahålla god vård. Dessa utmaningar omfattar tryckskador; d.v.s. sår som kännetecknas av lokala skador på huden och/eller underliggande vävnad vanligtvis över benutskott som resultat av tryck eller tryck i kombination med skjuv.¹

Auralis™ system med alternerande tryck

Designade för högriskpatienter med begränsad mobilitet och hudskador, hjälper Auralis madrassystem med alternerande tryck dig att hantera dina patienters behov för att minimera risken och problemen med tryckskador.

Lär dig mer om Auralis

”Ett trycksår kan vara droppen som får bägaren att rinna över”

Call to Action

Årliga kostnader för behandling av tryckskador

Trots framsteg inom ytteknik, utbildning, föreskrifter och lokala, kontinuerliga förbättringsprogram på vårdinrättningar, förblir förekomsten av och incidensen för tryckskador hög hos många vårdinrättningar. De här skadorna har en betydande humanitär och ekonomisk påverkan²⁻³, men betraktas i allmänhet som möjliga att undvika⁴ om tryck, skjuv, tid och mikroklimat hanteras effektivt.

Ger dig lösningar för att optimera kliniska resultat

Vårt stödsystem för prevention av tryckskador är utformat för att hjälpa dig att optimera de kliniska resultaten och för att underlätta för dig att förebygga negativ påverkan av immobilitet. Vårt sortiment för prevention av tryckskador är utformat för dina individuella patienter och vårdtagare, från akut vård och långtidsvård till kritisk vård och bariatrisk vård.

Kontakta din lokala representant

Referenser

1. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel och Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2. Dealey C, Posnett J, Walker A. (2012). The Cost of Pressure Ulcers in the United Kingdom. Journal of Wound Care. 21(6):261-266.

3. Brem H, Maggi J, Nierman D et al. (2010). High Cost of Stage IV Pressure Ulcers. Am J Surg. 200:473-477.

4. AHRQ. Never Events. 2017. https://psnet.arhq.gov/primers/primer/3/never-events. Uppslagsdatum augusti 2017.

5. Bennett G, Dealey C, Posnett J. (2004). The Cost of Pressure Ulcers in the UK. Age Ageing. 33(3):230-235.

6. Padula WV, Mishra MK, Makic MB, Sullivan PW. (2011). Improving the Quality of Pressure Ulcer Care with Prevention: A Cost-Effective Analysis. Med Care. 49(4):385-392.

7. Nguyen KH, Chaboyer W, Whitty JA. (2015). Pressure Injury in Australian Public Hospitals: A Cost-of-Illness Study. Aust Health Rev. 39(3):329–336.