You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobilitetsgalleri för akutvård

Akutvården tar hand om patienter vars behov förändras både snabbt och ofta. Patienternas tillstånd och rörlighet varierar kraftigt och kan förändras från timme till timme. Mobilitetsgalleriet för akutvård gör det enklare för vårdanläggningen att bedöma och kommunicera om vilka hjälpmedel och kompetenser som krävs för att möta mobilitetsbehoven hos varje enskild patient, hela vägen från Albert till Emma.

circle1_555px.jpg

Möt patienterna

Akutvården präglas av en patientgrupp som bara tillfälligt vistas på sjukhuset för att få en diagnos och lämplig vård. Det innebär att både tillstånd och vårdbehov varierar kraftigt, vilket kan innebära stora utmaningar för både vårdpersonal och vårdanläggning när det gäller patienternas förflyttningsbehov. Patienternas rörlighet och självständighet är i hög grad avgörande för hur mycket fysisk assistans de behöver och därmed också den fysiska belastningen (statisk och dynamisk) för vårdpersonalen. Akutvårdspatienterna går från Albert, Barbara, Carl och Doris fram till Emma. Var och en av dem representerar olika behov vad gäller mobilitet och vårdpersonal.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.

Gå till nerladdningssektionen