You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Insikter

På Arjo vill vi genom våra produkter och information förbättra vardagen för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. 60 års erfarenhet av omvårdnad från hela världen har gett oss en stor mängd insikter och kunskaper.

Genom att förfina och vidareutveckla dessa insikter har vi utvecklat och tillverkat medicintekniska produkter med syfte att göra livet enklare för boenden, patienter och vårdpersonal. Vi är djupt engagerade att sprida vår kunskap och bidra till att höja vårdkvaliteten.

arjo-stock-nurse-patient2-555x555.jpg

Akutvård

I en utmanande vårdmiljö som ständigt förändras kan individuella kliniska behov variera en hel del. Vi fokuserar på att hjälpa sjukvårdspersonal möta dessa behov genom att erbjuda lösningar som optimerar vården, bekvämligheten och värdigheten för varje enskild patient.

Läs mer om akutvård

arjo-stock-nurse-patient-555x555.jpg

Äldrevård

Vi tycker att välmående och värdighet är de ord som bör beskriva hur vårdtagare upplever hemvården, oavsett om det gäller äldre vårdtagare eller vårdtagare som är helt beroende av hjälp från andra.

Läs mer om Äldrevård

arjo-dimesia-casters-chair-555x555.jpg

Special område

Hitta information om alla fokusområden inom Arjos produktportfölj.

Läs mer våra special område