You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Academy

Genom Academy säkerställer vi att människorna ni sätter tillit till har den senaste informationen och kunskapen för att kunna assistera er i den dagliga användningen av våra produkter. Detta för att ni och de människor ni rår om ska få ut det mesta av våra produkter och att varje dag ska vara en bra dag.

Utbildning och utveckling är vår högsta prioritet. Som partners vill vi garantera att ni får tillgång till den kunskap ni behöver, när ni behöver den. Det är av denna anledningen som akademin erbjuder både standardiserade och skräddarsydda utbildningsprogram i varje område inom vår expertis