Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Produkter / Säker patientförflyttning / Selar / Selstorlekar

Arjo-produkter

Lösningar för patientbehandling

Främja rörlighet för alla. Våra patienthanteringslösningar möjliggör tidig, frekvent och regelbunden mobilisering på en nivå som lämpar sig för patienter på alla mobilitetsnivåer, inklusive personer med demens och relaterade kognitiva nedsättningar.

LP 3 - Book Demo1 Banner for web_2135x750 px 05.jpg

Upptäck fördelarna med våra lösningar för patientförflyttning med en personlig demonstration från en Arjo-representant. Boka en demonstration för att se hur våra lösningar för personförflyttning fungerar i praktiken.

Maxi Move (3)

Fem lösningar som stödjer vård med minskad personalstyrka (single-handed care)

Uttrycket single-handed care (vård med minskad personalstyrka) avser helt enkelt förflyttning av en individ på ett säkert sätt och med rätt utrustning och lämpligt antal vårdgivare.

I vissa vårdmiljöer har det länge funnits ”informella arbetsrutiner” som automatiskt innebär att två vårdgivare krävs vid patienthanteringsuppgifter. De senaste åren har det dock skett ett tydligt skifte mot vård med minskad personalstyrka, i synnerhet inom långvården.

Rehab broshure

Patientförflyttning för kropp och själ

Sättet vi rör oss på påverkar både kropp och själ. Varje dag utförs förflyttningar och mobilitetsuppgifter utan lämplig utrustning vilket kan leda till skador både hos de som tar emot och hos de som ger vården. De negativa effekterna av immobilitet är bland annat urininkontinens, kognitiv nedsättning, fall, undernäring och tryckskador.¹ Arjos lösningar för patientförflyttning bidrar till att minimera riskerna för dessa. 

Se hur några av våra produkter används under vårdperioden

Sara Plus och andra produkter för patientförflyttning bidrar till att skapa möjligheter för att samarbeta med patienter kring deras mobilitetsmål under vårdperioden. Med våra lösningar inom patientförflyttning kan vi på ett tryggt sätt främja lämpliga mobilitetsmöjligheter. Se videor om användningen av några av våra produkter nedan.

Demonstration av Maxi Sky 2

Demonstration av Maxi Move

Demonstration av Sara Flex

Architect Image

Din partner för design av vårdinrättningar

Vi har under många år haft nära samarbeten med arkitekter, vårdhemschefer, experter inom säker patienthantering, patienter och anhöriga. Våra erfarenheter har lärt oss att för att kunna skapa effektiva vårdinrättningar och uppnå en bra arbetsmiljö, behövs rätt kombination av utrymme, utrustning och kompetens. Det är därför viktigt att tidigt i planeringen skapa förutsättningar för tillräckligt med utrymme på en ny vårdinrättning.

Be om tillgång till vår kostnadsfria arkitektportal

Om du inte redan har tillgång till vår kostnadsfria arkitektportal kan du skicka en förfrågan via formuläret.

Arjo technician helps customer

We are here for you!

Can’t find what you are looking for? Let us help.