You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Vår strategi

Vår strategi

Vår vision är att globalt bli den mest respekterade partnern som möjliggör vård av och höjer livskvalitén för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. För att uppnå visionen ska vi bli marknadsledande inom långtidsvård samtidigt som man bibehåller de starka positionerna inom akutvård. Ambitionen är också att uppnå en position som prioriterad partner för helhetslösningar.

Baserat på Arjos strategiska intention har affärsplanen ”Arjo 2020” utvecklats. Arjo 2020 består av fem övergripande fokusområden som alla presenteras närmare nedan. I grunden ligger Arjos fokus på att etablera en hållbar och vinnande företagskultur där affären och medarbetarna utvecklas tillsammans. För att förverkliga Arjos strategi och uppnå de uppsatta målen är det viktigt att verksamheten genomsyras av en gemensam värdegrund. Arjos kärnvärden utgörs av våra Guiding Principles.