You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Valberedning

I enlighet med beslut på Arjos årsstämma 2018 ska valberedningen inför årsstämmor utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller, en representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.

Inför årsstämman 2019 utgjordes Arjos valberedning av ordföranden Carl Bennet representerande Carl Bennet AB, Per Colleen representerande Fjärde AP-fonden, Marianne Nilsson representerande Swedbank Robur, Maria De Geer som representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande Johan Malmquist.

Lämna förslag

Aktieägare som önskar lämna förslag till Arjos valberedning kan vända sig till valberedningen via e-mail eller via vanlig post till adress:

Arjo AB
Att: Valberedningen
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö

Skicka mail till valberedningen