You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Valberedning

Extra bolagsstämman den 30 augusti 2017 fattade beslut om följande instruktion för valberedningen i Arjo, vilken ska gälla tills vidare. Valberedningen inför årsstämmor ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken per den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller, en representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Inför årsstämman 2018 kommer valberedningens sammansättning utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken per den 31 december 2017. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. 

Inför årsstämman 2018 utgörs Arjos valberedning av Carl Bennet representerande Carl Bennet AB, Per Colleen representerande Fjärde AP-fonden, Marianne Nilsson representerande Swedbank Robur, Maria de Geer som representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande Johan Malmquist.

Lämna förslag

Aktieägare som önskar lämna förslag till Arjos valberedning kan vända sig till valberedningen via e-mail eller via vanlig post till adress:

Arjo AB
Att: Valberedningen
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö

Skicka mail till valberedningen