Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Resurser från Arjos mobilitetsgalleri
top_1600x450.jpg

Resurser från Arjos mobilitetsgalleri

Resurser från vårt mobilitetsgalleri
Arjos resurscenter är ett nätbaserat bibliotek med dagsaktuell och heltäckande information om vårt mobilitetsgalleri. All information är tillgänglig för allmänheten och är tänkt att fungera som en extra resurs för vårdpersonal, patienter, anhöriga och vårdanläggningar.

500x800_Booklet_Mockup_Final.jpg

Häftet Mobilitetsgalleriet

Häftet Mobilitetsgalleriet illustrerar den funktionella mobilitetens fem nivåer med hjälp av fem personer som beskrivs i både ord och bild på ett tydligt sätt. Du kan snabbt få en uppfattning om hur pass självständiga de är och hur deras dagliga liv påverkas.
500x800_educational_posters_Mockup_Final.jpg

Informationsaffischer

Dessa informativa affischer ger en tydlig översikt över alla fem personer som förekommer i mobilitetsgalleriet plus en kort beskrivande bildtext. Den sista affischen i serien visar Positiva åttan som belyser sambandet mellan mobilitet och vårdkvalitet.
500x800_MG_posters_Mockup_FINAL.jpg

Affischer för mobilitetsgalleriet

Affischerna från Mobilitetsgalleriet visar samtliga personer från Albert till Emma, vilken mobilitetsnivå de tillhör och vilken vård de behöver. En femte affisch visar Positiva Åttan, som på ett tydligt sätt visualiserar sambandet mellan mobilitet och vårdkvalitet.
500x800_Mockup_Clinical_Evidence_References_Final.jpg

Kliniska referenser för mobilitetsgalleriet

Mobilitetsgalleriets referensdokument beskriver bakomliggande evidens för mobilitetsgalleriet och Positiva åttan, som belyser sambandet mellan mobilitet och vårdkvalitet.