Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Galerie mobility / Zdroje galerie mobility Arjo
top_1600x450.jpg

Zdroje galerie mobility Arjo

Naše zdroje galerie mobility

Centrum zdrojů Arjo je online knihovna obsahující nejaktuálnější a nejkomplexnější soubory dostupných materiálů o galerii mobility. Všechny jsou přístupné veřejnosti a slouží jako dodatečný zdroj užitečných informací pro ošetřující personál, pacienty, klienty, jejich příbuzné i pro zařízení poskytující péči.
500x800_Booklet_Mockup_Final.jpg

Brožura galerie mobility

Brožura galerie mobility popisuje pět úrovní funkční mobility zastoupených pěti vzorovými osobnostmi, které ožívají díky názorným ilustracím a popisům. Na první pohled získáte jasný přehled o jejich míře závislosti i o dopadech na jejich každodenní život.
500x800_educational_posters_Mockup_Final.jpg

Edukační plakáty

Edukační plakáty přehledně vyobrazují všech pět vzorových osobností galerie mobility společně s připojeným stručným popiskem. Poslední plakát je věnován filozofii positive eight: osm výhod mobility, který názorně ukazuje souvislost mezi mobilitou a kvalitou péče.
500x800_MG_posters_Mockup_FINAL.jpg

Plakáty galerie mobility

Plakáty galerie mobility ilustrují úroveň mobility i požadavky na péči jednotlivých osobností od Alberta až po Emmu. Pátý plakát je věnován filozofii positive 8: osm výhod mobility a názorně ukazuje souvislost mezi mobilitou a kvalitou péče.
500x800_Mockup_Clinical_Evidence_References_Final.jpg

Klinické reference galerie mobility

Dokument obsahuje reference a důkazy na podporu galerie mobility a filozofie positive 8: osm výhod mobility, které ilustrují souvislost mezi mobilitou a kvalitou péče.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).