Zdroje galerie mobility Arjo

Naše zdroje galerie mobility

Centrum zdrojů Arjo je online knihovna obsahující nejaktuálnější a nejkomplexnější soubory dostupných materiálů o galerii mobility. Všechny jsou přístupné veřejnosti a slouží jako dodatečný zdroj užitečných informací pro ošetřující personál, pacienty, klienty, jejich příbuzné i pro zařízení poskytující péči.

Brožura galerie mobility

Brožura galerie mobility popisuje pět úrovní funkční mobility zastoupených pěti vzorovými osobnostmi, které ožívají díky názorným ilustracím a popisům. Na první pohled získáte jasný přehled o jejich míře závislosti i o dopadech na jejich každodenní život.

Klikněte sem pro stažení kopie

Edukační plakáty

Edukační plakáty přehledně vyobrazují všech pět vzorových osobností galerie mobility společně s připojeným stručným popiskem. Poslední plakát je věnován filozofii positive eight: osm výhod mobility, který názorně ukazuje souvislost mezi mobilitou a kvalitou péče.

Klikněte sem pro stažení kopie

Plakáty galerie mobility

Plakáty galerie mobility ilustrují úroveň mobility i požadavky na péči jednotlivých osobností od Alberta až po Emmu. Pátý plakát je věnován filozofii positive 8: osm výhod mobility a názorně ukazuje souvislost mezi mobilitou a kvalitou péče.

Klikněte sem pro stažení kopie

Klinické reference galerie mobility

Dokument obsahuje reference a důkazy na podporu galerie mobility a filozofie positive 8: osm výhod mobility, které ilustrují souvislost mezi mobilitou a kvalitou péče.

Klikněte sem pro stažení kopie