Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Arjo Blog / Så här är våra överdrag utformade för att främja infektionskontroll

Så här är våra överdrag utformade för att främja infektionskontroll


2022-04-24T22:00:00.0000000Z

Ett madrassöverdrag bör bidra till att förhindra korskontaminering utan att äventyra stödytans prestanda.

Eftersom överdraget fungerar som en barriär mellan patienten och madrasskärnan är det den första försvarslinjen mot korskontaminering av stödytan.

Samtidigt är det viktigt att skapa ett hälsosamt mikroklimat – det område där kroppen kommer i kontakt med madrassytan – för att förhindra hudmaceration och tryckskador. Det är därför som ett överdrag på stödytan helst ska vara vattentätt, men ändå andas.

Ett tygs ”andningsbarhet” bestäms av dess MVTR (Moisture Vapour Transfer Rate). MVTR anger med vilken hastighet vattenånga kan passera genom tyget under en 24-timmarsperiod; ju högre MVTR, desto mer ”andningsbart” är tyget.

Förutom att tyget andas bör det tåla tuffa rengöringsprocedurer med kemiska rengöringsmedel. Stödytorna genomgår noggranna rengörings- och desinfektionsrutiner, vanligtvis med användning av starka kemikalier. Sådana åtgärder kan orsaka skador som mikroskopiska revor i tyget eller genomträngning som inte syns tydligt med blotta ögat.

Arjo.Premium Cover Fabric (3).tif

För att förhindra att vätskor tränger in är Arjos överdrag försedda med svetsade sömmar. Istället för att sys ihop, vilket skapar små hål som kan göra att vätska tränger in i madrassens kärna, binds materialet samman genom de svetsade sömmarna för att skapa en tät försegling. På samma sätt svetsas alla nödvändiga detaljer på överdraget som handtag, istället för att sys fast.

Vårt sortiment av överdrag för svetsade stödytor finns i två olika polyuretanbelagda (PU) tyger med hög specifikation: Dartex Reliant eller Dartex Premium. Premium-överdragen är specialkonstruerade med ökad nötningsbeständighet, vilket gör dem idealiska för robust rengöring och desinfektion i högtrafikerade vårdmiljöer. Både Dartex Reliant och Premium är vattentäta men ändå andningsbara.

Av praktiska skäl är våra överdrag utformade med dragkedja för att kunna tas av för grundlig rengöring och desinficering eller byte. En bred vattenavstötande flik täcker hela längden på dessa blixtlåsförslutningar för att minska risken för vätskeintrång vid normal användning av stödytan.

Arjo.AtmosAir Velaris NEW (14)

Ladda ner broschyren för att läsa mer om våra överdrag eller utforska vårt sortiment av produkter för prevention av tryckskador för att se hela vårt sortiment av madrasser.