Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Produkter / Säker patientförflyttning / Taklyftar

Arjo-produkter

Lösningar för patientbehandling

Främja rörlighet för alla. Våra patienthanteringslösningar möjliggör tidig, frekvent och regelbunden mobilisering på en nivå som lämpar sig för patienter på alla mobilitetsnivåer, inklusive personer med demens och relaterade kognitiva nedsättningar.

Rehab broshure

Patienthantering för kropp och själ

Sättet vi rör oss på påverkar både kropp och själ. Varje dag utförs förflyttningar och mobilitetsuppgifter utan lämplig utrustning vilket kan leda till skador både hos de som tar emot och hos de som ger vården. De negativa effekterna av immobilitet är bland annat urininkontinens, kognitiv nedsättning, fall, undernäring och tryckskador.¹ Arjos lösningar för patienthantering bidrar till att minimera riskerna för dessa. 

Patient Handling Clinical Evidence Summary mockup

Omsorg för vårdpersonal

Manuell hantering av patienter är en viktig bidragande orsak till muskel- och skelettskador och smärta hos sjuksköterskor och terapeuter.²,³ På bara ett år hade sjuksköterskor 8 730 sjukdagar på grund av muskel- och skelettskador.⁴ Minska manuella lyft och hjälp till att minimera riskerna för vårdpersonal med en stödjande miljö för patientförflyttning.

Sara Plus (7)

Förbättra vårdkvaliteten

Att tillbringa tid utanför sängen är en viktig del av en patients dag. Hjälpmedel ger säkrare processer för lyft, förflyttning eller omplacering av patienter, vilket minskar risken för patientskada (dvs. fall, hudåkommor, axel ur led) som en följd av ett missöde i samband med manuell patienthantering.⁵

Se hur några av våra produkter används under vårdperioden

Sara Plus och andra produkter för patienthantering bidrar till att skapa möjligheter för att samarbeta med patienter kring deras mobilitetsmål under vårdperioden. Med våra lösningar för patienthantering kan vi på ett tryggt sätt främja lämpliga mobilitetsmöjligheter. Se videor om användningen av några av våra produkter nedan.

Sara Plus – demonstration

Demonstration av Maxi 500

Demonstration av Sara Stedy

Architect Image

Din partner för design av vårdinrättningar

Vi har under många år haft nära samarbeten med arkitekter, vårdhemschefer, experter inom säker patienthantering, patienter och anhöriga. Våra erfarenheter har lärt oss att för att kunna skapa effektiva vårdinrättningar och uppnå en bra arbetsmiljö, behövs rätt kombination av utrymme, utrustning och kompetens. Det är därför viktigt att tidigt i planeringen skapa förutsättningar för tillräckligt med utrymme på en ny vårdinrättning.

Be om tillgång till vår kostnadsfria arkitektportal

Om du inte redan har tillgång till vår kostnadsfria arkitektportal kan du skicka en förfrågan via formuläret.

Arjos tekniker hjälper kunden

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.