You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Hybridmadrass

Hybridmadrass

Vår portfölj med hybridsystem − reaktiva madrasser med luft

En hybridmadrass kan bygga på två tekniker: skum och Self Adjusting Technology (AtmosAir Systems) eller skum och gel.
Det är en reaktiv madrass som tillhandahåller en effektiv tryckfördelningsmetod.
Till skillnad från periodisk uppblåsning och tömning av luftceller ger hela ytan på en hybridmadrass efter för patientens vikt så att kroppen kan sjunka ner i och omslutas av det stödjande mediet: luft (eldriven eller inte eldriven), gel eller skum.
Eldrivna hybridmadrasser kombinerar skumstöd med integrerade luftceller. Som en följd av det ger den avlastande profilen snarare varsam utstyrning än åstadkommer det lägsta trycket under tömning.