You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Hybridmadrass

Hybridmadrass

Vår portefølje av hybridsystemer – reaktive luftmadrasser

En hybridmadrass kan inneholde to teknologier: skum og Self Adjusting Technology (AtmosAir-systemene) eller skum og gel.
Det er en reaktiv luftmadrass som gir effektiv trykkavlastning.
I motsetning til luftceller som vekselvis fylles og tømmes, gir hele overflaten på en hybridmadrass etter for pasientens vekt, slik at kroppen kan synke ned i og bli omgitt av støttemiddelet: luft (elektrisk eller ikke-elektrisk), gel eller skum.
Elektriske hybridmadrasser kombinerer skumstøtte med integrerte luftceller. Resultatet er en trykkavlastende profil som gir skånsom modulering i stedet for å oppnå det laveste trykket under lufttømming.