You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Hybridní zařízení

Hybridní zařízení

Společnost Arjo nabízí komplexní řadu neelektrických systémů výměnných matrací s redistribucí tlaku (MRS), které zajišťují všechny úrovně požadavků zdravotnických zařízení v souladu s potřebami klienta a napomáhají efektivní prevenci a léčbě proleženin.