Hybridní matrace

Hybridní matrace

Naše portfolio hybridních systémů – reaktivních vzduchových povrchů

Hybridní matrace může být vyrobena s využitím dvou technologií: pěny a Self Adjusting Technology (systémy AtmosAir), nebo pěny a gelu.
Jsou to právě reaktivní povrchy, které nabízejí účinnou metodu redistribuce tlaku.
Na rozdíl od pravidelného nafukování a vyfukování vzduchových cel u hybridní matrace nese váhu pacienta celý povrch, a umožní tak jeho tělu se plně ponořit do podpůrného média: vzduchu (s pohonem či bez), gelu nebo pěny.
Hybridní matrace s pohonem v sobě kombinují pěnovou oporu s integrovanými vzduchovými celami. Výsledný profil odlehčení tak nabízí spíše šetrnou modulaci, než dosažení minimálního tlaku během deflace.