Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Vårt Investment Case
InvCase.jpg
Vårt investment case

Fem skäl att investera i Arjo

Arjo.One_220.jpg

Bidrar till en hållbar framtid – inom vården, i samhället och för miljön

Kärnan i vår affär är att med rätt arbetsmetoder, utrustning och vårdmiljö skapa förutsättningar för hållbar sjukvård. Vi tar även ett stort ansvar för att minska vårt och våra kunders miljöavtryck samt säkerställa en hög affärsetik.

Arjo.Two icon_220.jpg

En marknad präglad av attraktiv och långsiktig tillväxt

Världens växande och åldrande befolkning skapar en ständigt ökande efterfrågan på vård, och Arjos nuvarande adresserbara marknad växer med i genomsnitt 3 procent per år. I linje med den nya strategin kommer en ökande grad resultatbaserade lösningar leda till att koncernen successivt kan bearbeta en marknad som beräknas vara tio gånger större och växa i dubbelt så hög takt.

Arjo.Three_220.jpg

Fortsatt tillväxt och lönsamhetsförbättringar ger utrymme för framtida förvärv

Sedan börsnoteringen 2017 har Arjo haft en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt om 3,6 procent. Under samma period har den rapporterade årliga EBITDA-tillväxten i genomsnitt varit drygt 12,8 procent. Samtidigt har koncernens finansiella ställning stärkts, vilket skapar utrymme för framtida investeringar och förvärv.

Arjo.Four_220.jpg

Global närvaro med marknadsledande positioner inom både akut- och långtidsvård

Arjos produkter och tjänster säljs i över 100 länder inom både akut- och långtidsvård. Med över 65 års erfarenhet och ett globalt team på cirka 6 500 personer är vi en av de ledande aktörerna på marknaden.

Arjo.Five_220.jpg

Stor framtidspotential – Arjo är väl positionerat för att bli ledande inom resultatbaserade lösningar

Arjos verksamhet präglas av gedigen klinisk kunskap och en djup förståelse för kundens behov. Med den nya strategin går koncernen från att sälja produkter till att i högre grad erbjuda resultatbaserade lösningar – och investerar i geografisk expansion, nya teknologier och nya affärsmodeller, samtidigt som effektiviseringarna av verksamheten fortsätter.

Läs mer om Arjo

Arjo.Patient570_250.jpg

Vår strategi

Arjo.history570_250.jpg

Arjoaktien

Arjo.Nurses570_250.jpg

Hållbarhet