Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Vårt Investment Case
invcase2023_7.jpg
Investment case

Att investera i Arjo

Arjo.One_220.jpg

Arjo bidrar till en hållbar framtid – inom vården, i samhället och för miljön

Kärnan i Arjos affär är att med rätt arbetsmetoder, utrustning och vårdmiljö skapa förutsättningar för en hållbar sjukvård. Arjo tar även ett stort ansvar för att minska såväl bolagets eget som kundernas miljöavtryck samt säkerställa en hög affärsetik.

Arjo.Two icon_220.jpg

En marknad präglad av attraktiv och långsiktig tillväxt

Världens växande och åldrande befolkning skapar en ständigt ökande efterfrågan på vård. Arjos nuvarande adresserbara marknad växer med i genomsnitt 3 procent per år. Med en högre grad resultatbaserade lösningar kommer koncernen successivt kunna bearbeta en marknad som bedöms vara tio gånger större och växa i dubbelt så hög takt som den nuvarande.

Arjo.Three_220.jpg

Långsiktig tillväxt och lönsamhetsförbättring skapar utrymme för framtida förvärv

Sedan börsnoteringen 2017 har Arjo haft en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt om 2,8 procent och en rapporterad årlig EBITDA-tillväxt om i genomsnitt 7,1 procent. Koncernen har en solid finansiell ställning som skapar utrymme för framtida investeringar och förvärv i linje med Arjos strategiska inriktning.

Arjo.Four_220.jpg

Global närvaro med marknadsledande positioner

Arjos produkter och tjänster säljs i över 100 länder och koncernen har marknadsledande
positioner inom både akut- och långtidsvård. Med över 65 års erfarenhet och ett globalt
team på cirka 6 800 anställda är Arjo en av de ledande aktörerna på marknaden.

Arjo.Five_220.jpg

Stor framtidspotential – väl positionerat för att bli ledande inom resultatbaserade lösningar

Arjos verksamhet präglas av gedigen klinisk kunskap och en djup förståelse för kundens behov. I takt med att strategin implementeras går koncernen från att främst sälja produkter till att i högre grad erbjuda resultatbaserade lösningar – och investerar i geografisk expansion och nya teknologier och affärsmodeller, samtidigt som effektiviseringarna av verksamheten fortsätter.

50 %

50 procent av omsättningen ska bestå av resultatbaserade lösningar år 2030

Läs mer om Arjo

Arjo.Patient570_250.jpg

Vår strategi

Arjo.history570_250.jpg

Arjoaktien

Arjo.Nurses570_250.jpg

Hållbarhet