Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Årsredovisning 2022
arjo-annual-report-online-1.jpg
Arjo års- och hållbarhetsredovisning 2022

En värdeskapande partner till vården

arjo-annual-report-online-2.jpg

”Pressen på vårdaktörer att ge mer vård till människor ökar – här spelar Arjo en viktig roll som partner till vården”

 

2022 präglades i hög grad av utmaningar i vår omvärld. Med en sjukvård som fortfarande återhämtar sig efter pandemin är behovet av vårdinsatser stort, samtidigt som resurserna fortsatt är begränsade. Att öka resurseffektiviteten inom vården är därmed viktigare än någonsin tidigare. Med vår långsiktiga strategi visar vi vägen mot en bättre och mer hållbar sjukvård – för patienter, vårdpersonal och samhället i stort.

NetttoomSe.jpg
arjo-annual-report-online-3.jpg

”De globala utmaningarna som präglade 2022 krävde intensivt arbete genom hela försörjningskedjan för att säkerställa att vi stöttar våra kunder i vården på bästa sätt. Organisationen har gjort ett fantastiskt arbete under året vilket resulterade i bibehållen mycket hög leveranssäkerhet mot kund. Arbetet har dessutom gett värdefulla insikter som vi tar med oss i ytterligare förbättringar framåt.”

 

Jonas Cederhage, EVP Supply Chain & Operations

Fact.jpg
arjo-strategi.svg

Vår strategi

Ett kraftigt ökat vårdbehov

Med en växande och åldrande befolkning och er människor som lever med livsstilsrelaterade sjukdomar står världen inför ett växande vårdbehov. Samtidigt är resurserna fortsatt begränsade, vilket gör att vården måste bli mer effektiv.

 

Ökad mobilitet ger bättre behandlingsresultat

Vårdrelaterade komplikationer beror ofta på otillräcklig mobilisering av patienter, och kan därmed förebyggas. Det skapar utrymme för att kunna ge mer vård av hög kvalitet till er människor, med högre resurseffektivitet.

 

En strategi för ökat värdeskapande i vården

Arjo erbjuder gedigen kunskap och marknadsledande lösningar för ökad rörlighet i vården, och är väl positionerat för att hjälpa till att möta vårdens stora utmaningar.

leaf-sv.svg
LÄS HÅLLBARHETSRAPPORTEN
arjo-annual-report-online-10_reverse.jpg

Att investera i Arjo

  • Arjo bidrar till en hållbar framtid – inom vården, i samhället och för miljön
  • En marknad präglad av attraktiv och långsiktig tillväxt
  • Långsiktig tillväxt och lönsamhetsförbättring skapar utrymme för framtida förvärv 
  • Global närvaro med marknadsledande positioner
  • Stor framtidspotential – väl positionerat för att bli ledande inom resultatbaserade lösningar
LÄS MER

Ladda ner Arjo års- och hållbarhetsredovisning 2022

LADDA NER PDF