Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Årsredovisning 2021
arjo_2021ar_.jpg

Året 2021 - ett styrkebesked för framtiden

vd2_sve.jpg
2021nyckeltal_2.jpg
arjo_2021ar_2.jpg

En värdeskapande partner till vården

Världen står inför ett växande behov av vård, samt ett ökande kostnadstryck och krav på minskad miljöpåverkan. Arjos strategi är utvecklad för att hjälpa våra kunder att möta deras främsta, övergripande utmaning – att kunna erbjuda fler människor vård av hög kvalitet med mindre resurser.

Vår strategi
arjo_2021ar_4.jpg

En hållbar vård är kärnan i vår affär

Vårt breda erbjudande av kunskap, utrustning och lösningar skapar hållbara värden på flera nivåer – för patienten och vårdpersonalen samt vården och samhället i stort. Arjos hållbarhetsramverk är en solid agenda som säkerställer att vi jobbar med ständiga förbättringar, med tydliga mål och aktiviteter.

Vårt hållbarhetsarbete
arjo_2021ar_5.jpg

Fem skäl att investera i Arjo

• Bidrar till en hållbar framtid – inom vården, samhället och för miljön

 

• En marknad präglad av attraktiv och långsiktig tillväxt

 

• Fortsatt tillväxt och lönsamhetsförbättring ger utrymme för framtida förvärv

 

• Global närvaro med marknadsledande positioner inom både akut- och långtidsvård

 

• Stor framtidspotential – Arjo är väl positionerat för att bli ledande inom resultatbaserade
lösningar

Läs mer om Arjos som investering
Bolagsstyrningsrapport
Förvaltningsberättelse