Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Årsredovisning 2020
Arjo_2018-20203.jpg

En summering av året 2020

Läs årsredovisningen i pdf
joacim_lindoff_2020.jpg
2020nyckeltal_4.jpg

Ett år i skuggan av pandemin

Med 2020 i backspegeln ser vi ett år som inte liknar något annat i modern tid – när våra liv och samhällen helt och hållet präglades av en pandemi. Sjukvården runt om i världen ställdes inför omfattande utmaningar och alla gjorde sitt bästa för att samverka och hitta lösningar på akuta problem. För Arjo blev det ett år då vi prioriterade om och samlade våra resurser för att stödja vården inom specifika områden relaterade till covid-19.
katarina_rehab_citat.jpg

Fem skäl att investera i Arjo

• Bidrar till en hållbar framtid – inom vården, samhället och för miljön • Verksamma på en marknad med attraktiv och långsiktig tillväxt • Global närvaro med marknadsledande positioner inom både akut- och långtidsvård • Lönsam tillväxt och ett starkt kassaflöde • Stor potential framåt – Arjo är väl positionerat för att bli ledande inom resultatbaserade lösningar
Arjo som investering

Arjos nya strategi 2021-2030

Vår nya strategi tar avstamp i vårdens främsta utmaning; att erbjuda fler människor vård av hög kvalitet med mindre resurser – och här är ökad mobilitet en nyckelfaktor. Ökad mobilitet höjer vårdkvaliteten, förebygger komplikationer, förkortar vårdtider och minimerar antalet arbetsskador bland personalen. Vi är idag väl rustade att bli en ledande Mobility Outcome Partner som tillsammans med våra kunder tar oss an denna utmaning
Vår Strategi
Arjo.Sinan_1600_679.jpg

En hållbar vård är kärnan i vår verksamhet

Kärnan i Arjos verksamhet är att bidra till en hållbar vård. Vårt breda erbjudande av kunskap, utrustning och lösningar skapar hållbara värden på flera nivåer – för patienter, vårdpersonal, sjukvårdssystemet och samhället i stort. Arjos Hållbarhetsramverk 2030 är en solid agenda som säkerställer att vi jobbar med ständiga förbättringar, med tydliga mål och aktiviteter inom tre fokusområden.
Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Läs mer