Fem skäl att investera i Arjo

"Arjo.One_220.jpg"

Bidrar till en hållbar framtid – inom vården, samhället och för miljön

Kärnan i vår affär utgörs av att med rätt arbetsmetoder, utrustning och vårdmiljö skapa förutsättningar för ett hållbart sjukvårdssystem. Dessutom tar vi ett stort ansvar för att minska vårt miljömässiga avtryck samt säkerställa en hög affärsetik.

"Arjo.Two

Verksamma på en marknad med attraktiv och långsiktig tillväxt

Världens växande och åldrande befolkning skapar en ständigt ökande efterfrågan på vård. Arjos adresser bara marknad växer idag med i genomsnitt 3 procent per år. Genom att erbjuda resultatbaserade lösningar som ser bortom själva produkten samt gå in i nya områden som sårvård, vänder vi oss till en betydligt bredare marknad med större tillväxtpotential framåt.

"Arjo.Three_220.jpg"

Global närvaro med marknadsledande positioner inom både akut- och långtidsvård

Arjos produkter och tjänster säljs i över 100 länder, och med över 60 års erfarenhet är vi en av de ledande aktörerna på marknaden.

"Arjo.Four_220.jpg"

Lönsam tillväxt och ett starkt kassaflöde

Sedan börsnoteringen 2017 har Arjo haft en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt om 3,6 procent. I samma period har den rapporterade årliga EBITDA-tillväxten i genomsnitt varit drygt 13 procent. Vid utgången av 2020 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 2 267 Mkr, en ökning med mer än en miljard jämfört med vid utgången av 2019.

"Arjo.Five_220.jpg"

Stor potential framåt – Arjo är väl positionerat för att bli ledande inom resultatbaserade lösningar

Arjos verksamhet präglas av en lång historik av klinisk kunskap och en djup förståelse för kundens behov. Med den nya strategin går koncernen från att sälja produkter till att i högre grad erbjuda resultatbaserade lösningar, och investerar i geografisk expansion, nya teknologier och nya affärsmodeller, samtidigt som effektiviseringarna av verksamheten fortsätter.

Läs mer om Arjo