You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Tidig mobilisering på IVA

Från immobilitet till mobilitet

Arjos lösningar för tidig mobilisering ger möjlighet att mobilisera IVA-patienter tidigt och ofta, och på ett säkert och optimalt sätt. Detta förbättrar i sin tur vårdresultaten och maximerar vårdflödet.

Broschyr om tidig mobilisering på IVA

Främja ett förbättrat tillfrisknande

Vi vet att rehabiliteringen måste skräddarsys för varje enskild patient, och att det kan visa sig vara utmanande att aktivera, mobilisera och lyckas med att få patienten att belasta sin egen vikt tidigt i vårdkedjan på IVA. Oavsett om patienten är tillfälligt sängliggande, ska tränas upp till stående position eller är redo för att sitta eller gå, är vårt sortiment av produktlösningar utformat för att hjälpa er att nå aktivitets- och mobiliseringsmålen på ett säkert sätt.

Patientresan