You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatriska rumslösningar

Våra bariatriska rumslösningar säkerställer att era vårdinstanser är rustade för de ökande utmaningarna kopplade till bariatriska vårdtagare och kan supportera leveransen av en säker, kostnadseffektiv och värdig vård.

Ladda ned broschyren om bariatriska lösningar

Film om bariatrisk lösning

Förekomst av fetma i världen

Traceys sjukhusvistelse

bariatric500x500.jpg

Ökad effektivitet och säkerhet för vårdpersonal

Vid vård av bariatriska vårdtagare behöver ofta extrapersonal hjälpa till för att säkerställa att vårduppgifter blir utförda, men utan rätt utrustning kan detta innebära en ökad skaderisk för både vårdpersonal och vårdtagare.

Arjo-About-Us-Computer-hands.jpg

Ekonomiska lösningar

Rätt lösning vid rätt tillfälle, med eller utan investeringar. För att hjälpa vårdinstanser att få snabb tillgång till bariatriska lösningar erbjuder vi hyresalternativ som kan skräddarsys specifikt efter just era behov. Våra bariatriska rumslösningar omfattar allt från en enskild produkt till ett helt paket och erbjuds för uthyrning vid ett specifikt tillfälle eller inom ramen för ett specialanpassat hyresavtal. Kontakta din lokala representant för att diskutera vilka ekonomiska lösningar som passar din vårdinstans behov.

Kontakta din lokala representant