Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Volná místa / Práce ve společnosti Arjo
Arjo.Mihaela-Vacaru.jpg

Práce ve společnosti Arjo

Základem naší práce je skutečná péče a snaha o dosažení pohody lidí. Jsme dodavatel zdravotnických prostředků a řešení pro klienty/pacienty trpící sníženou pohyblivostí a nemocemi souvisejícími s věkem – a patříme na tomto trhu na špici. Naším cílem je zvyšovat kvalitu života našich zákazníků tím, že budeme vytvářet prostředí pro bezpečnou a důstojnou péči. Ve více než 60 zemích napomáháme naplňovat potřeby klientů/pacientů v akutní péči, dlouhodobých klientů/pacientů, ošetřujícího personálu i institucí, které jej zaměstnávají.

Na celém světě máme téměř 6 000 zaměstnanců a dále rosteme. Nabízíme velmi zajímavé příležitosti rozvoje v dynamickém a mezinárodním prostředí, v kultuře, kterou pohání vpřed smysl naší práce.

Máme pod kontrolou celý životní cyklus našich výrobků, naše globální týmy řídí všechny fáze vývoje a výroby našich výrobků, od výzkumu prvotní koncepce přes nákup a vývoj výrobku až po produkci, logistiku a marketing, technickou podporu, prodej a služby.

Další informace o našich týmech a o tom, kam byste se v naší rodině Arjo mohli zařadit, naleznete zde:

arjo sales and service.jpg

Prodej a služby

Náš tým prodeje a služeb naplňuje potřeby našich klientů v přední linii. Je v každodenní interakci s novými i stávajícími zákazníky a distributory v rámci celé naší rozsáhlé globální sítě.

Náš globální tým prodeje a služeb zastupuje portfolio výrobků Arjo ve více než 20 zemích, zatímco v USA a v Kanadě dbá o plnění našich obchodních cílů tým prodeje a služeb pro Severní Ameriku.
man-sitting-in-the-office.jpg

Marketingová komunikace a public relations

Úkolem týmu pro marketingovou komunikaci a public relations je rozšiřovat povědomí o příběhu společnosti Arjo. Poskytují relevantní sdělení správným lidem ve správný okamžik, čímž mezi našimi zainteresovanými osobami vytvářejí důvěru. Tento tým také vede akademii Arjo a zajišťuje, aby měla naše globální prodejní síť znalosti o nových i stávajících nabídkách.
Arjo supply chain and operations.jpg

Vývoj výrobků, dodavatelský řetězec a provoz

Náš tým pro vývoj výrobků, dodavatelský řetězec a provoz se zabývá dynamickým vývojem, který je zásadní k uvedení nápadů na výrobky do života. Tento tým také zajišťuje nákup, výrobu a dodávky našich výrobků, přičemž usiluje o nákladovou a časovou efektivitu, ovšem při dodržení náročných jakostních norem.
arjo quality and compliance .jpg

Kvalita a dodržování regulatorních požadavků

Tým pro kvalitu a dodržování regulatorních požadavků, jenž působí ve všech našich globálních sítích, zajišťuje bezpečnost pro zákazníky a shodu s požadavky trhu tím, že po celém světě zavádí harmonizované systémy jakosti a procesy.
arjo segment product marekting .jpg

Segmentový a produktový marketing

Tým zabývající se segmentovým a produktovým marketingem vychází ze znalostí trhu a zákazníků. Definuje a propaguje nová zákaznická řešení, zároveň udržuje naše současné portfolio výrobků a určuje naši celkovou produktovou strategii.
Arjo human resources team.jpg

Lidské zdroje a společenská odpovědnost firmy

Náš tým lidských zdrojů vykonává personalistickou práci s ohledem na cíle společnosti. Poskytuje analýzy, provádí příslušné personalistické procesy a zajišťuje shodu s přísnými etickými normami v celé společnosti.
Arjo corporate development.jpg

Rozvoj společnosti a projekty

Tým pro rozvoj společnosti a projekty se zaměřuje na vyhledávání nových příležitostí a vývoj nových obchodních modelů. Nachází možnosti využití úspor z rozsahu a synergií v rámci celé společnosti.
Arjo IT section .jpg

IT

Tým IT nám pomáhá poskytovat kvalitní podporu interním klientům, stejně jako cenově nenáročná řešení z oblasti IT pro celou síť společnosti Arjo na celém světě.
malmö_fyr_370x370.jpg

Finance

Kromě toho, že tým financí podporuje finanční a právní záležitosti společnosti jako celku, pomáhá také plnit naše firemní cíle na základě vývoje strategických podnikatelských plánů a identifikace mezer a příležitostí v rámci společnosti.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).