You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Práce ve společnosti Arjo

Základem naší práce je skutečná péče a snaha o dosažení pohody lidí. Jsme dodavatel zdravotnických prostředků a řešení pro klienty/pacienty trpící sníženou pohyblivostí a nemocemi souvisejícími s věkem – a patříme na tomto trhu na špici. Naším cílem je zvyšovat kvalitu života našich zákazníků tím, že budeme vytvářet prostředí pro bezpečnou a důstojnou péči. Ve více než 60 zemích napomáháme naplňovat potřeby klientů/pacientů v akutní péči, dlouhodobých klientů/pacientů, ošetřujícího personálu i institucí, které jej zaměstnávají.

Na celém světě máme téměř 6 000 zaměstnanců a dále rosteme. Nabízíme velmi zajímavé příležitosti rozvoje v dynamickém a mezinárodním prostředí, v kultuře, kterou pohání vpřed smysl naší práce.

Máme pod kontrolou celý životní cyklus našich výrobků, naše globální týmy řídí všechny fáze vývoje a výroby našich výrobků, od výzkumu prvotní koncepce přes nákup a vývoj výrobku až po produkci, logistiku a marketing, technickou podporu, prodej a služby.

Další informace o našich týmech a o tom, kam byste se v naší rodině Arjo mohli zařadit, naleznete zde:

Prodej a služby

Náš tým prodeje a služeb naplňuje potřeby našich klientů v přední linii. Je v každodenní interakci s novými i stávajícími zákazníky a distributory v rámci celé naší rozsáhlé globální sítě.

Náš globální tým prodeje a služeb zastupuje portfolio výrobků Arjo ve více než 20 zemích, zatímco v USA a v Kanadě dbá o plnění našich obchodních cílů tým prodeje a služeb pro Severní Ameriku.

Marketingová komunikace a public relations

Úkolem týmu pro marketingovou komunikaci a public relations je rozšiřovat povědomí o příběhu společnosti Arjo. Poskytují relevantní sdělení správným lidem ve správný okamžik, čímž mezi našimi zainteresovanými osobami vytvářejí důvěru. Tento tým také vede akademii Arjo a zajišťuje, aby měla naše globální prodejní síť znalosti o nových i stávajících nabídkách.

Vývoj výrobků, dodavatelský řetězec a provoz

Náš tým pro vývoj výrobků, dodavatelský řetězec a provoz se zabývá dynamickým vývojem, který je zásadní k uvedení nápadů na výrobky do života. Tento tým také zajišťuje nákup, výrobu a dodávky našich výrobků, přičemž usiluje o nákladovou a časovou efektivitu, ovšem při dodržení náročných jakostních norem.

Kvalita a dodržování regulatorních požadavků

Tým pro kvalitu a dodržování regulatorních požadavků, jenž působí ve všech našich globálních sítích, zajišťuje bezpečnost pro zákazníky a shodu s požadavky trhu tím, že po celém světě zavádí harmonizované systémy jakosti a procesy.

Segmentový a produktový marketing

Tým zabývající se segmentovým a produktovým marketingem vychází ze znalostí trhu a zákazníků. Definuje a propaguje nová zákaznická řešení, zároveň udržuje naše současné portfolio výrobků a určuje naši celkovou produktovou strategii.

Lidské zdroje a společenská odpovědnost firmy

Náš tým lidských zdrojů vykonává personalistickou práci s ohledem na cíle společnosti. Poskytuje analýzy, provádí příslušné personalistické procesy a zajišťuje shodu s přísnými etickými normami v celé společnosti.

Rozvoj společnosti a projekty

Tým pro rozvoj společnosti a projekty se zaměřuje na vyhledávání nových příležitostí a vývoj nových obchodních modelů. Nachází možnosti využití úspor z rozsahu a synergií v rámci celé společnosti.

IT

Tým IT nám pomáhá poskytovat kvalitní podporu interním klientům, stejně jako cenově nenáročná řešení z oblasti IT pro celou síť společnosti Arjo na celém světě.

Finance

Kromě toho, že tým financí podporuje finanční a právní záležitosti společnosti jako celku, pomáhá také plnit naše firemní cíle na základě vývoje strategických podnikatelských plánů a identifikace mezer a příležitostí v rámci společnosti.