Ethical Business Behaviour 2.jpg arjo 2135 x 600.jpg

Práce ve společnosti Arjo

Základem naší práce je skutečná péče a snaha o dosažení pohody lidí. Jsme dodavatel zdravotnických prostředků a řešení pro klienty/pacienty trpící sníženou pohyblivostí a nemocemi souvisejícími s věkem – a patříme na tomto trhu na špici. Naším cílem je zvyšovat kvalitu života našich zákazníků tím, že budeme vytvářet prostředí pro bezpečnou a důstojnou péči. Ve více než 60 zemích napomáháme naplňovat potřeby klientů/pacientů v akutní péči, dlouhodobých klientů/pacientů, ošetřujícího personálu i institucí, které jej zaměstnávají.

Na celém světě máme téměř 6 000 zaměstnanců a dále rosteme. Nabízíme velmi zajímavé příležitosti rozvoje v dynamickém a mezinárodním prostředí, v kultuře, kterou pohání vpřed smysl naší práce.

Máme pod kontrolou celý životní cyklus našich výrobků, naše globální týmy řídí všechny fáze vývoje a výroby našich výrobků, od výzkumu prvotní koncepce přes nákup a vývoj výrobku až po produkci, logistiku a marketing, technickou podporu, prodej a služby.

Další informace o našich týmech a o tom, kam byste se v naší rodině Arjo mohli zařadit, naleznete zde:

Prodej a služby

Náš tým prodeje a služeb naplňuje potřeby našich klientů v přední linii. Je v každodenní interakci s novými i stávajícími zákazníky a distributory v rámci celé naší rozsáhlé globální sítě.

Náš globální tým prodeje a služeb zastupuje portfolio výrobků Arjo ve více než 20 zemích, zatímco v USA a v Kanadě dbá o plnění našich obchodních cílů tým prodeje a služeb pro Severní Ameriku.

Marketingová komunikace a public relations

Úkolem týmu pro marketingovou komunikaci a public relations je rozšiřovat povědomí o příběhu společnosti Arjo. Poskytují relevantní sdělení správným lidem ve správný okamžik, čímž mezi našimi zainteresovanými osobami vytvářejí důvěru. Tento tým také vede akademii Arjo a zajišťuje, aby měla naše globální prodejní síť znalosti o nových i stávajících nabídkách.

Vývoj výrobků, dodavatelský řetězec a provoz

Náš tým pro vývoj výrobků, dodavatelský řetězec a provoz se zabývá dynamickým vývojem, který je zásadní k uvedení nápadů na výrobky do života. Tento tým také zajišťuje nákup, výrobu a dodávky našich výrobků, přičemž usiluje o nákladovou a časovou efektivitu, ovšem při dodržení náročných jakostních norem.

Kvalita a dodržování regulatorních požadavků

Tým pro kvalitu a dodržování regulatorních požadavků, jenž působí ve všech našich globálních sítích, zajišťuje bezpečnost pro zákazníky a shodu s požadavky trhu tím, že po celém světě zavádí harmonizované systémy jakosti a procesy.

Segmentový a produktový marketing

Tým zabývající se segmentovým a produktovým marketingem vychází ze znalostí trhu a zákazníků. Definuje a propaguje nová zákaznická řešení, zároveň udržuje naše současné portfolio výrobků a určuje naši celkovou produktovou strategii.

Lidské zdroje a společenská odpovědnost firmy

Náš tým lidských zdrojů vykonává personalistickou práci s ohledem na cíle společnosti. Poskytuje analýzy, provádí příslušné personalistické procesy a zajišťuje shodu s přísnými etickými normami v celé společnosti.

Rozvoj společnosti a projekty

Tým pro rozvoj společnosti a projekty se zaměřuje na vyhledávání nových příležitostí a vývoj nových obchodních modelů. Nachází možnosti využití úspor z rozsahu a synergií v rámci celé společnosti.

IT

Tým IT nám pomáhá poskytovat kvalitní podporu interním klientům, stejně jako cenově nenáročná řešení z oblasti IT pro celou síť společnosti Arjo na celém světě.

Finance

Kromě toho, že tým financí podporuje finanční a právní záležitosti společnosti jako celku, pomáhá také plnit naše firemní cíle na základě vývoje strategických podnikatelských plánů a identifikace mezer a příležitostí v rámci společnosti.