“The positive and inclusive atmosphere brings out the best in all of us”

Když si Rana Moussa uvědomila, že systém matrace Arjo znatelně zlepšil kvalitu života její sestry upoutané na lůžko, našla svého nového zaměstnavatele. Dnes pracuje v Group Accounting a podílí se na tom, aby oddělení umožňovalo bezproblémový provoz po celém světě.

 

Jako účetní skupiny má Rana pocit, že je její práce důležitá a že je i zajímavá. „Všichni známe někoho, kdo je nemocný nebo starý, proto je snadné se ztotožnit s hodnotami, které naše řešení mohou nabídnout. Moje sestra byla upoutána na lůžko mnoho let, proto jsem si to zažila na vlastní kůži. Díky systému matrace Arjo uvolňujícímu tlak netrpěla bolestivými dekubity. „Jsem hrdá na to, že jsem součástí společnosti Arjo a cítím, že se mohu bez obav zaručit za to, co děláme.“

Pro Ranu je velmi stimulující, že může pracovat v globální společnosti, a cení si možnosti komunikace s kolegy a kolegyněmi z celého světa. Popisuje otevřenou a pozitivní atmosféru, v níž se může vždy v případě potřeby spolehnout na podporu ze strany svých spolupracovníků.

„Díky tomuto mezinárodnímu rozhledu je Arjo velmi inkluzivní společností. V celé organizaci je patrné, že jí skutečně záleží na lidech. Neplatí zde žádné úzkoprsé normy, jimž se musíte přizpůsobit. Naopak je považováno za silnou stránku, že nejsme všichni stejní. Cítím, že sem patřím a že jsem tu doma.“

„Společnost Arjo podporuje aktivní zapojování a posilování lidí, proto jsem si jistá, že svou práci dělám, jak nejlépe dovedu. Cítím důvěru a podporu, což značně prospívá atmosféře na pracovišti a tím i mně a mému týmu.“

Ze všeho nejvíce si Rana cení svobody přijmout osobní odpovědnost.

Pro všechny zaměstnance Arjo je podpora pohyblivosti o vytváření optimálních podmínek pro vyšší mobilitu v prostředí poskytování zdravotní péče, jež přispívají ke zlepšování klinických i finančních výsledků. Je také o posilování každého z nás, abychom mohli společně sdílet dobrou energii a postupovat vpřed.

Jste připraveni se vydat na cestu?

„Do práce jdu každý den s přesvědčením, že skutečně měníme věci k lepšímu“