You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Naše kultura

Naše kultura

Při všem, co děláme, myslíme na lidi. Motivují nás potřeby a výzvy našich zákazníků a bijícím srdcem společnosti jsou naši zaměstnanci. Pro naše zákazníky jsme odhodláni vytvářet nejlepší možné výstupy, jsou to totiž právě oni, kdo každodenně naplňují náš slib.

Pro nás není důležité pouze to, co děláme, ale i jak to děláme. Kultura, kterou se řídí náš přístup, se skládá ze čtyř součástí:

Rozmanitost a začleňování

Ve společnosti Arjo považujeme rozmanitost za motor inovací, za pozitivní hodnotu, která umožňuje porozumět potřebám trhu, za katalyzátor našeho globálního růstu. Snažíme se vytvářet pracovní prostředí definované začleňováním, prostředí, ve kterém je rozmanitost vítána a respektována, a kde společně sdílením silných stránek maximalizujeme náš potenciál.

Vyhráváme jako tým

Naším cílem je podporovat a rozvíjet kulturu skutečné spolupráce, se silnou a soustředěnou ambicí a jasnými měřítky úspěchu. Jde o kulturu, kde každému členovi týmu náleží rozhodovací pravomoc na odpovídající úrovni, kulturu, jež se dokáže rychle přizpůsobit potřebám našich zákazníků a zainteresovaných subjektů, stejně jako změnám globálního trhu.

Styl vedení

Jsme globální společnost, která v sobě ovšem nezapře švédský původ. Domníváme se proto, že pokud jde o naše budoucí úspěchy, kultura vedení hraje klíčovou úlohu. Ve společnosti Arjo tyto aspekty definujeme jako rozvíjení našich pracovníků, odpovědnost, viditelnost a spojení s ostatními, vedení příkladem a otevřenost a přístupnost.

Naše klíčové hodnoty

Ve všem, co děláme, se hlásíme k našim pěti klíčovým hodnotám, kterými jsou: vášeň, spolupráce, otevřenost, excelence a vlastnictví. Nejsilnější z nich je naše vášeň pro práci a společnost, jež vychází z hluboce zakořeněné touhy přispívat ke zlepšování zdraví a pohody ostatních. Právě těmito hodnotami je určován nábor, rozvoj i oceňování našich lidí.