Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning / Koncernledning / Joacim Lindoff
Joacim 750 750

Joacim Lindoff

Född 1973.

 

VD och koncernchef 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen, Lunds universitet. Tidigare erfarenhet från flertalet befattningar inom Getinge-koncernen, såsom tillförordnad VD för koncernen, Executive Vice President för Getinges tidigare affärsområde Infection
Control och Executive Vice President för affärsområdet Surgical Workflows samt uppdrag i ledande positioner inom NIBE:s affärsområde Heating. Har även varit styrelseordförande i branschorganisationen Swedish Medtech.

Innehav (eget och närståendes): 325 002 B-aktier