Arjo 2020 – tillbaka till lönsam tillväxt

När Arjo i december 2017 blev ett självständigt bolag lanserade vi en strategi bestående av fem fokusområden för att ta Arjo tillbaka till lönsam tillväxt. Ett målmedvetet arbete med en rad operativa åtgärder, utvecklingsprojekt, etableringar och lanseringar har gett önskat resultat och tre år av lönsam tillväxt. Idag är Arjo en stabil och mer effektiv organisation med ett starkt kommersiellt fokus. Vi har byggt en solid grund för att ta nästa strategiska steg – mot att bli en Mobility Outcome Partner till vården.

Under 2018-2020 har vi:

Skapat ökat värde för våra kunder

• Lanserat en rad nya produkter såsom Sara® Flex, IndiGo®, Auralis® och WoundExpressÔ

• Utvecklat lösningar för att möta våra kunders behov, bland annat inom områden som tidig mobilisering och demens

• Förstärkt vårt erbjudande genom förvärv och partnerskap, exempelvis ReNu Medical, Atlas LiftTech, Bruin Biometrics (BBI) och AirPal

Under 2018-2020 har vi:

Skapat ökat värde för våra kunder

• Lanserat en rad nya produkter såsom Sara® Flex, IndiGo®, Auralis® och WoundExpressÔ

• Utvecklat lösningar för att möta våra kunders behov, bland annat inom områden som tidig mobilisering och demens

• Förstärkt vårt erbjudande genom förvärv och partnerskap, exempelvis ReNu Medical, Atlas LiftTech, Bruin Biometrics (BBI) och AirPal

Under 2018-2020 har vi:

Stärkt vårt kommersiella fokus

• Vänt till lönsam tillväxt och en stärkt position i USA, som är en av våra viktigaste marknader

• Etablerat egna säljbolag på flera nya marknader, exempelvis i Japan, samt ett starkare distributörsnätverk i bland annat Afrika och Östeuropa

• Gjort investeringar inom segmentet långtidsvård för att återta ledande positioner

Under 2018-2020 har vi:

Stärkt vårt kommersiella fokus

• Vänt till lönsam tillväxt och en stärkt position i USA, som är en av våra viktigaste marknader

• Etablerat egna säljbolag på flera nya marknader, exempelvis i Japan, samt ett starkare distributörsnätverk i bland annat Afrika och Östeuropa

• Gjort investeringar inom segmentet långtidsvård för att återta ledande positioner

Under 2018-2020 har vi:

Ökat vår flexibilitet och effektivitet

• Genomfört ett flertal aktiviteter för att optimera koncernens resurser, exempelvis omstrukturerat uthyrningsverksamheten för förbättrad lönsamhet

• Etablerat en solid grund för kvalitet och regelefterlevnad, bland annat med sikte på den kommande EU-förordningen MDR (Medical Device Regulation)

• Skapat en mer effektiv och flexibel kostnadsbas, vilket gett fördelar bland annat i samband med omställning under pandemin

Under 2018-2020 har vi:

Ökat vår flexibilitet och effektivitet

• Genomfört ett flertal aktiviteter för att optimera koncernens resurser, exempelvis omstrukturerat uthyrningsverksamheten för förbättrad lönsamhet

• Etablerat en solid grund för kvalitet och regelefterlevnad, bland annat med sikte på den kommande EU-förordningen MDR (Medical Device Regulation)

• Skapat en mer effektiv och flexibel kostnadsbas, vilket gett fördelar bland annat i samband med omställning under pandemin

Under 2018-2020 har vi:

Utvecklat affären och medarbetarna tillsammans

  • Byggt en organisation och arbetsmiljö präglad av mångfald, rättvisa och inkludering

  • Implementerat en långsiktig plan för att säkerställa att Arjo har rätt ledarskap, samt kompetens som möter både dagens och framtidens affärsbehov

  • Infört en årlig, global medarbetarundersökning, för att lyssna på våra medarbetare och säkerställa det engagemang som krävs för att möta våra strategiska målsättningar
Under 2018-2020 har vi:

Utvecklat affären och medarbetarna tillsammans

  • Byggt en organisation och arbetsmiljö präglad av mångfald, rättvisa och inkludering

  • Implementerat en långsiktig plan för att säkerställa att Arjo har rätt ledarskap, samt kompetens som möter både dagens och framtidens affärsbehov

  • Infört en årlig, global medarbetarundersökning, för att lyssna på våra medarbetare och säkerställa det engagemang som krävs för att möta våra strategiska målsättningar
Under 2018-2020 har vi:

Byggt en vinnande och hållbar företagskultur

• Implementerat Arjos Guiding Principles och Leadership Behaviors – en gemensam värdegrund som uppmuntrar till en kundfokuserad, vinnande och hållbar företagskultultur där vi tillsammans skapar ökat värde inom vården

Under 2018-2020 har vi:

Byggt en vinnande och hållbar företagskultur

• Implementerat Arjos Guiding Principles och Leadership Behaviors – en gemensam värdegrund som uppmuntrar till en kundfokuserad, vinnande och hållbar företagskultultur där vi tillsammans skapar ökat värde inom vården

anne_sigouin_arjo17_20.jpg

Årsredovisning 2020

Läs mer