Förvärv och avyttringar

Förvärv och avyttringar

2020

AirPal

I december 2020 förvärvade Arjo AirPal, ett privatägt amerikanskt företag specialiserat på lösningar för luftassisterade sidledsförflyttningar av patienter. Förvärvet stärker Arjos patienthanteringsportfölj och förväntas ha en positiv effekt på resultat per aktie med start 2022.

Läs mer

Bruin Biometrcis (BBI)

I oktober 2020 tecknade Arjo avtal om att förvärva ett aktieinnehav i Bruin Biometrics (BBI), ett amerikanskt bolag som utvecklar lösningar för biometrisk diagnos. Investeringen ger Arjo exklusiva distributionsrättigheter för BBIs bärbara SEM skanner, vars teknik möjliggör upptäckt av risk för trycksår, vilket kan reducera både patienters lidande såväl som vårdens kostnader.

Läs mer

2019

Atlas Lift Tech

I juli 2019 gjorde Arjo en betydande investering i Atlas Lift Tech, ett Silicon Valley-baserat bolag som arbetar med att hjälpa vården att förändra hur de genomför och driver program för förbättrade patientförflyttningar och lyft genom en modell som inkluderar lyftcoacher och ett innovativt mjukvarusystem.

Läs mer

2018

Acare

I oktober 2018 slöt Arjo avtal om att sälja Acare, koncernens verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar, till kinabaserade CBL. Avyttringen var en viktig del i koncernens åtgärdsplan för att förbättra lönsamheten inom produktkategorin sjukvårdssängar.

Läs mer

Renu

I juli 2018 tecknade Arjo avtal om att förvärva ReNu Medical , ett amerikanskt privatägt bolag specialiserat på miljövänliga processer för återanvändning av medicintekniska, icke-invasiva förbrukningsartiklar.

Läs mer