Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Pressmeddelanden / Arjo förvärvar AirPal – ett amerikanskt företag med fokus på patientförflyttning
❮ Nyheter

Arjo förvärvar AirPal – ett amerikanskt företag med fokus på patientförflyttning

Arjo har idag förvärvat AirPal, ett privatägt amerikanskt företag specialiserat på lösningar för luftassisterade sidledsförflyttningar av patienter. Förvärvet stärker Arjos patienthanteringsportfölj och förväntas ha en positiv effekt på resultat per aktie med start 2022.

”Genom att addera AirPals produkter till vår säljstyrka kan vi snabbt stärka vår position inom lösningar för luftassisterade sidledsförflyttningar på den viktiga amerikanska marknaden. Detta ger ytterligare tillväxtpotential till vårt patienthanteringserbjudande, där vi nu kan erbjuda våra kunder en mer komplett lösning. Genom förvärvet stärker vi vår förmåga att hjälpa vården minska förslitningsskador hos vårdpersonalen och därmed även minska sina kostnader”, säger Joacim Lindoff, VD & koncernchef för Arjo.

Sjukvården har den högsta andelen arbetsrelaterade skador av alla yrkesgrupper (av olyckor som inte har dödlig utgång). 50–60% av vårdpersonal världen över drabbas av förslitningsskador.* Förflyttning och repositionering i sidled är de vanligast förekommande arbetsuppgifterna relaterat till patienthantering inom sjukvården. När de utförs manuellt äventyras både personalens och patienternas hälsa. Genom att använda ett luftassisterat system som AirPal minskas såväl den fysiska belastningen som skaderisken förknippat med att utföra förflyttningar i sidled. Detta innebär i sin tur färre skador för vårdpersonalen och sänkta kostnader för vården.

AirPal uppfann och fick det första patentet för lösningar inom luftassisterade sidledsförflyttningar. Bolaget är specialiserat på en teknik som med hjälp av en luftkudde underlättar sidledsförflyttningar av patienter, med målet att minimera skaderisken för både patienter och vårdpersonal. AirPals teknologi släpper ut lågtrycksluft genom perforerade kammare i den så kallade ”TransferPad”, som placeras under patienten på samma sätt som ett lakan.

I dag bedöms marknadsstorleken för luftbaserade förflyttningshjälpmedel i USA uppgå till cirka 160 miljoner USD, med en beräknad årlig tillväxt om cirka 5%.** Arjo har för närvarande en betydande marknadsandel om cirka 20-25% inom patienthantering i USA, exklusive lösningar för sidledsförflyttningar där Arjo är underrepresenterade med en låg ensiffrig marknadsandel. Genom förvärvet av AirPal och ökade försäljningssynergier samt existerande kundkontakter och kontrakt, ser Arjo en möjlighet att öka marknadsandelen betydligt inom 2-3 år och över tid nå nivåer motsvarande den övergripande marknadsandelen för patienthantering.

Förvärvet är en del av koncernens långsiktiga strategi för att skapa mer hälsosamma resultat för människor med nedsatt mobilitet, och kommer att bidra till Arjos agenda för ökad lönsam tillväxt. Fokus kommer inledningsvis att vara på USA följt av Storbritannien och Australien.

Avtalet innebär en inkråmsaffär som utöver en kontant köpeskilling även innefattar en prestationsbaserad betalning för åren 2021 till 2023. Förvärvet förväntas ha en mindre påverkan på Arjos resultat per aktie under 2021. Den positiva effekten på resultat per aktie förväntas öka i takt med ökade försäljningssynergier från 2022 och framåt.

*American Nurses Association. Health and Safety Survey, 2011

**Arjos bedömningar

Om AirPal

AirPal® grundades 1982 och är ett privatägt företag specialiserat på luftassisterad teknologi för patientförflyttningar och positionering. Under 2019 hade bolaget en nettoomsättning på cirka 4,5 miljoner USD. AirPals lösningar erbjuds i nuläget primärt på den amerikanska marknaden. Företaget är baserat i North Wales (PA), USA.

För mer information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations

Telefon: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2020 kl. 19.30 CET.

Om Arjo

Att skapa goda förutsättningar för rörelse är en central del av att erbjuda hög vårdkvalitet. Arjos produkter och lösningar för patienthantering, hygien, desinfektion, diagnostik, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer.

Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter, boende och vårdgivare, en omsättning på 8,9 miljarder kronor år 2019 och drygt 6 000 medarbetare över hela världen, stärker Arjo ständigt sitt engagemang för att skapa mer hälsosamma resultat för människor med nedsatt mobilitet

Arjo förvärvar AirPal – ett amerikanskt företag med fokus på patientförflyttning