Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Pressmeddelanden / Arjo förvärvar aktiepost i Bruin Biometrics och stärker erbjudandet inom sårvård
❮ Nyheter

Arjo förvärvar aktiepost i Bruin Biometrics och stärker erbjudandet inom sårvård

Arjo har idag tecknat avtal om förvärv av aktieinnehav i Bruin Biometrics (BBI), ett amerikanskt bolag som utvecklar lösningar för biometrisk diagnos. Investeringen ger Arjo exklusiva distributionsrättigheter för BBIs bärbara SEM skanner. Tekniken möjliggör upptäckt av risk för trycksår, vilket kan reducera både patienters lidande såväl som vårdens kostnader. Genom förvärvet stärker Arjo sitt erbjudande inom det snabbväxande sårvårdssegmentet och tar samtidigt ett viktigt steg i koncernens riktning mot att driva ett ökat fokus på resultatbaserade lösningar för vården.  

Trycksår är en vanligt förekommande och stor ekonomisk utmaning för sjukvården över hela världen. Bara i USA beräknas kostnaden för trycksår uppgå till omkring 220 miljarder kronor varje år. Nuvarande metoder för att upptäcka trycksår är beroende av subjektiv visuell bedömning, men de kliniska riktlinjerna som utfärdades 2019 rekommenderar ett ökat fokus på att tidigare upptäcka trycksår med hjälp av så kallad SEM-teknologi redan innan visuell diagnos är möjlig.

Arjo har lång erfarenhet inom trycksårsprevention och koncernens erbjudande omfattar idag lösningar såsom specialsängar, trycksårsmadrasser och lösningar för ompositionering av patienter. Avtalet med BBI ger Arjo exklusiva distributionsrättigheter för BBIs SEM skanner under 4 + 2 år. SEM-skannern är en handhållen, bärbar och trådlös enhet som med biometrisk sensorteknik mäter vätskeansamling i hudens undre lager (eng. sub-epidermal moisture, SEM), en tidig indikation på utveckling av trycksår. Tekniken erbjuder en mer objektiv och pålitlig undersökning, som kan hjälpa till att upptäcka trycksår dagar innan de är synliga för blotta ögat. Tillsammans med BBIs lösningar kommer Arjos portfölj göra det möjligt för kunder att på ett tidigt stadium upptäcka trycksår och därmed säkerställa rätt behandling, något som avsevärt förbättrar resultaten för patienter och vårdtagare.

”BBIs teknologi ligger väl i linje med vår strategi och hjälper oss att stärka vårt erbjudande av resultatbaserade lösningar. Genom att kombinera vår kunskap och vårt omfattande försäljningsnätverk med BBIs teknik, kommer vi tillsammans driva en förändring mot ökad prevention inom trycksårsbehandling. På så sätt genererar vi både bättre kliniska och finansiella resultat för vården”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo. ”Med denna investering stärker vi vår position på sårvårdsmarknaden, där vi ser en betydande tillväxtpotential framåt”, adderar Joacim Lindoff.

Köpeskillingen uppgår till 24 miljoner USD. Genom förvärvet av denna aktiepost tar Arjo en permanent plats i Bruin Biometrics styrelse. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Arjos nettoomsättning och resultat per aktie med början under 2021, och kommer att bidra väsentligt till både nettoomsättning och resultat per aktie från 2023 och framåt.

”Trycksår är en av få vårdrelaterade komplikationer som faktiskt går att förebygga, något som kan hjälpa de miljoner patienter som drabbas och tiotusentals som dör i sviterna av relaterade komplikationer varje år. Genom att förebygga trycksår kan vården spara tiotals miljarder dollar varje år”, säger Martin Burns, VD på BBI. ”Förekomsten av trycksår kan och bör begränsas. Arjos kunskap, expertis och globala nätverk gör att många patienter och deras familjer, liksom vårdenheter över hela världen, kan dra nytta av denna lösning”, tillägger Martin Burns.

Bakgrund

Förekomsten av trycksår förblir hög trots flera framsteg inom teknologi, utbildningsprogram och riktlinjer. Detta orsakar lidande och till och med dödlighet för patienter, liksom ökade vårdkostnader. En växande äldre befolkning kommer sannolikt att öka antalet skador ytterligare under de kommande åren. En studie från NHS 2018 visade att mellan 1700-2000 patienter utvecklar trycksår varje månad, något som kostar NHS nästan 45 miljoner kronor om dagen att behandla.* Idag har länder som USA och Storbritannien antagit 'nolltolerans' mot trycksår som går att förebygga.

Transaktionen är föremål för sedvanliga stängningsvillkor.

*NHS Improvement, (June 2018), Pressure Ulcer: revised definition and measurement. Summary and Recommendations. Publication Code CG 73/18

För mer information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations

Telefon: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

BBI
Kate Hancock
Vice President, Global Marketing & Clinical Communications
Telephone: +44 (0)7827 315347
Email: khancock@bruinbiometrics.com

Denna information är sådan information som Arjo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl 10.30 CET.

Om Arjo
På Arjo arbetar vi för att förbättra vardagen för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnoser samt ett effektivt förebyggande av trycksår och ventromboser hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden på en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Under 2019 hade Arjo en omsättning på cirka 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Om Bruin Biometrics
Bruin Biometrics LLC grundades 2009 genom en teknologilicens från University of California, Los Angeles, och ett fast åtagande att använda teknik för att förbättra vården. BBI är en pionjär inom biometrisk sensorteknik för att tidigt upptäcka och övervaka kroniskt, förebyggbara komplikationer. BBI är baserat i Los Angeles, USA och har ett europeiskt kontor i Manchester, Storbritannien. www.bruinbiometrics.com 

Arjo förvärvar aktiepost i Bruin Biometrics och stärker erbjudandet inom sårvård