You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

  • Arjo B
  • 27 maj 2020 17:29
  • 49,76 SEK (-2,05%)

Årsstämma 2020

Aktieägarna i Arjo AB (publ), org. nr 559092-8064, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2020 kl. 11.00 på Arjos huvudkontor på Hans Michelsensgatan 10, Malmö

Läs mer om anmälan här

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen för 2019 publicerades den 3 april.

Läs den här

Arjo delårsrapport januari-mars 2020

Arjo publicerade delårsrapporten för januari-mars 2020 den 27 april 2020

Ladda ner rapporten här

Kapitalmarknadsdag 2020

Arjos kapitalmarknadsdag 2020 har skjutits fram. En ny inbjudan med information om tid och plats kommer att skickas ut senare under året.

Utdelning och notering av Arjo

Läs mer

"nat85589_superhigh_ed_compr_220x220.jpg"

IR-kontakt

Maria Nilsson, Vice President Investor Relations & Corporate Communications, +46 734 244 515, maria.nilsson@arjo.com