You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan

Ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan

Arjo genomför kontinuerliga verksamhetskontroller och förbättringar för att reducera bolagets klimatavtryck. Arbetet sker i linje med målen i Parisavtalet och vi är övertygade om att cirkulär ekonomi är nyckeln till långsiktigt hållbar utveckling. Nyckelmålen är att i linje med Parisavtalet sänka vårt totala koldioxidutsläpp med 50 procent till 2030, från 100 000 ton (2019) till 50 000 ton per år. Vårt bidrag till en cirkulär ekonomi är att minska resursförbrukningen samtidigt som vi förbättrar prestanda och kundvärde

12-13un_final2.jpg

Mål, aktiviteter och utfall

Styrningsprocess

Arjos styrelse följer upp utvecklingen två gånger per år och ansvarar för att bidra till och godkänna planer. Som en stående punkt på en månatlig agenda följer Arjos koncernledning implementeringen av planerna i hela bolaget. Smarta, tvärfunktionella team driver initiativ och projekt som proaktivt bidrar till agendans nyckelmål. I början av 2021 etablerades ett hållbarhetsforum under ledning av EVP HR & Sustainability för att möjliggöra en fortsatt stark styrningsprocess inom området.