You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Portfölj med produkter för demensvård

Arjos lösningar inom demensområdet

Att ge omsorg till patienter som lever med demens kan vara en 24-timmars utmaning. Vår noga utvalda portfölj inom demensområdet kan underlätta utförandet av personcentrerad vård dygnet runt, vid allt ifrån förflyttningar och hygiensituationer till full avkoppling. Våra lösningar väljs baserat på vilka funktioner de har för minimera riskerna som kan uppkomma vid beteendeförändringar så långt det är möjligt, främja vårdtagarnas välbefinnande, och skapa och upprätthålla en miljö som känns hemtrevlig och trygg. Många av våra lösningar för välbefinnande innefattar också viktiga sensoriska funktioner som musik, taktil stimulering och spa- och avslappningsterapi.