You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positiva Åttan

Positiva Åttan

Positiva Åttan-filosofin från Arjo

Positiva Åttan-filosofin åskådliggör de potentiella positiva effekterna av att man kan upprätthålla eller förbättra en persons mobilitet.
Vi strävar efter att stödja vårdinrättningar med rätt förutsättningar för att kunna arbeta i enlighet med Positiva Åttan-filosofin genom att:

  • Se till att bästa yrkesfärdigheter tillämpas.
  • Se till att arbetsmiljön tillåter effektiva vårdprocesser.
  • Tillhandahålla korrekt utrustning för att stödja patientmobiliteten och minska risken för arbetsskador.