Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Pressmeddelanden / Arjo delårsrapport januari-mars 2022
❮ Nyheter

Arjo delårsrapport januari-mars 2022

”Efterfrågan på våra produkter och lösningar är fortsatt mycket god. Koncernen växer organiskt med 1,4 %, understött av en stark orderingång och orderboken för kapitalutrustning är betydligt starkare än vid motsvarande tid i fjol. Vi kan konstatera att de globala utmaningarna i försörjningskedjan kvarstår, och hanteras med fortsatt stort fokus av organisationen”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo.

”Vi har en hög aktivitetsnivå som nu närmar sig den vi såg före pandemin och strategiimplementeringen fortsätter med full kraft. Under kvartalet lanserade vi en ny generation av madrasser för förebyggande av trycksår, som tillsamammans med SEM-skannern ytterligare förstärker vårt erbjudande inom trycksårsprevention. Med fortsatt hög efterfrågan på kapitalvaror, service och uthyrning ser jag fram emot ett fortsatt framgångsrikt 2022 för Arjo”, avslutar Joacim Lindoff.

 Januari-mars 2022 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 2 370 Mkr (2 168).

Organiskt ökade nettoomsättningen med 1,4 %.

  • Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 490 Mkr (495).
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 237 Mkr (260).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 218 Mkr (231).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,60 kr (0,64).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25 Mkr (275).
  • Cash conversion uppgick till 5,3 % (56,5).
  • Under kvartalet lanserades AtmosAir Velaris, en helt ny generation av madrasser för förebyggande av trycksår.

 

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 22 april kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 8 505 583 58

USA: +1 646 722 4957

UK: +44 333 300 9034

 

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q1-2022

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2022/
 
En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q1-2022

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, TF EVP Marketing Communication & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email: maria.nilsson@arjo.com 

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 07:00 CEST.

 

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Arjo delårsrapport januari-mars 2022