Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Investerare / Pressmeddelanden / Arjo delårsrapport januari-mars 2021
❮ Nyheter

Arjo delårsrapport januari-mars 2021

”Vi stänger ett starkt första kvartal där vi fortsätter att navigera utmaningarna kring covid-19 på ett bra sätt. Vi växer organiskt med 4,1 % med en bruttomarginal som är vår hittills högsta för ett enskilt kvartal och ett justerat rörelseresultat som ökar med 45 % i jämförbara valutor. Uthyrningsverksamheten växer tvåsiffrigt med en stark utveckling inom kärnverksamheten både i USA och Europa. I slutet av kvartalet såg vi även hur aktivitetsnivån inom kapitalvaruförsäljning tog fart, särskilt inom produktområdet Patienthantering som växer med 15 % i kvartalet”, säger Joacim Lindoff, VD och Koncernchef.

”Trots att marknaden fortsatt präglas av pandemin ger kvartalet indikationer på en gradvis återgång till en mer normal och långsiktigt hållbar efterfrågan. Den goda starten på 2021 stärker vår syn på helåret och vi ser fram emot ytterligare ett spännande och framgångsrikt år för Arjo”, tillägger Joacim Lindoff.

Januari-mars 2021 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 168 Mkr (2 273).
  Organiskt ökade nettoomsättningen med 4,1 %.
 • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 11,0 % till 495 Mkr (445).
  I jämförbara valutor uppgår resultatet till 529 Mkr, vilket motsvarar en förbättring om cirka 19 %.
 • Det justerade rörelseresultatet ökade med 27,9 % till 260 Mkr (203).
  I jämförbara valutor uppgår resultatet till 294 Mkr, vilket motsvarar en förbättring om cirka 45 %.
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 231 Mkr (140).
 • Resultat per aktie ökade till 0,64 kr (0,39).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 275 Mkr (287).

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 27 april kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 8 505 583 56
USA: +1 833 249 8404
UK: +44 333 300 9269

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q1-2021 

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2021/


En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q1-2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 07:00 CET.

Om Arjo

Att skapa goda förutsättningar för rörelse är en central del av att erbjuda hög vårdkvalitet. Arjos produkter och lösningar för patienthantering, hygien, desinfektion, diagnostik, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer.

Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter, boende och vårdgivare, en omsättning på 9 miljarder kronor år 2020 och drygt 6 000 medarbetare över hela världen, stärker Arjo ständigt sitt engagemang för att skapa mer hälsosamma resultat för människor med nedsatt mobilitet. ww.arjo.com

Arjo delårsrapport januari-mars 2021